Endringsprosesser

Norges mest effektive endringsprosesser med mennesket i sentrum

Alle virksomheter har krav om kontinuerlig endring og utvikling. Vi hjelper organisasjoner i endringsprosesser med å finne balansen mellom å sette krav og forutsette at medarbeidere tar ansvar for egen læring, samtidig som vi vil etterstrebe og redusere usikkerhet og skape mestringstro.

Ved å bruke vår egen metodikk som setter mennesket i sentrum, følger vi kundene hele veien, fra kartlegging av muligheter og utfordringer, til planlegging, gjennomføring og oppfølging. Metodikken tar utgangspunkt i strategisk nivå, ved å kunne svare på HVORFOR organisasjonen eksisterer, HVORDAN vi organiserer oss for å oppfylle strategien og HVA vi konkret gjør i hverdagen. Videre jobber vi med bevisstgjøring av kultur, verdier som kjøreregler for adferd og med kommunikasjon som avgjørende verktøy for forankring og etterlevelse.

Fortell oss hvorfor du starter endringsprosessen, og eller hva du ønsker å oppnå, og vi vil introdusere vår metodikk og visualisere prosessen og veien du og din organisasjon må gå. Uavhengig av hva det er, så vil det berøre dine ansatte. Du vil da ha et konkurransefortrinn om du velger å ha fokus på menneskene som skal gjennomføre endringen helt fra starten.

Historien om HVORFOR vi skal endre oss er viktig. Vi vektlegger derfor å bruke tid på at leder og ledelse skal kunne formidle den overordnede grunnen til hva som gjør at vi må gjennom endringer.

Vi er opptatt av effektive og kontinuerlige prosesser og vil alltid ha som formål å etablere kultur for læring og tilbakemelding underveis i endringsprosesser. Verktøyene vi introduserer og trener medarbeiderne i, vil etterhvert kunne benyttes av dere uavhengig av oss.

Vi leverer:

Vil du vite mer om vår metodikk?