Vi tilbyr gode endringsprosesser både på person- og organisasjonsplanet.

Engasjert Byrå har siden starten i 2009 arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling.

Vår tilnærming til alle prosesser er at vi lytter til kunden og sammen kartlegger styrker, muligheter, svakheter og trusler. Basert på kundens egen innsikt og erfaring, bidrar vi med verktøy og metodikk til å identifisere riktige målsettinger, og fasiliterer utvikling av handlingsplaner.

Vår rolle er å bevisstgjøre, ansvarliggjøre og tydeliggjøre.

På den måten bidrar vi til at organisasjonen får eierskap og kraft til å gjennomføre planen og nå de resultatene de ønsker seg.

 

Vår måte å jobbe på – strategisk, taktisk og operativt nivå

Ledelse handler om å ha et bevisst forhold til hvilke nivå vi arbeider på.

Vi erfarer at ledere og ledergrupper har behov for å løfte seg opp på et strategisk nivå – der svarene på HVORFOR vi driver vår forretning befinner seg.

Når vi vet hvorfor, er det straks enklere å identifisere HVORDAN vi må arbeide. Det handler om hvordan vi organiserer arbeidet, hvilke planer og rutiner vi har.

I hverdagen handler det mer om HVA vi gjør. Det beskriver de daglige oppgavene som utgjør driften, og som skaper resultatene. Hva henger på den måten tett sammen med hvordan og hvorfor.

Målet er å se sammenhengene mellom de ulike nivåene.

Engasjert Byrås oppgave er å sikre at din organisasjon, dine ledere og dine medarbeidere har et bevisst forhold til disse nivåene, og vet hvorfor de går på jobb, hvordan de organiserer hverdagen sin og hva de skal gjøre hver dag.

Dette gjør vi gjennom å bidra til å identifisere MÅL (strategisk nivå), identifisere HANDLINGSPLANEN og ORGANISERINGEN (taktisk nivå) og ANSVARLIGGJØRE den enkelte medarbeider til å bidra (operativt nivå).

 

Visjon og Verdier

En strategi støttes av en kultur, og kulturen sier noe om hva medarbeiderne står for, nettopp for å nå målene i strategien. Hva er det din organisasjon ikke kan klare seg uten? Hva må vi gjøre hver dag for å nå målene våre? Ansvarlighet? Proaktivitet? Nysgjerrighet? Kreativitet?

Hva skal vi strekke oss etter? Hva er vår overordnede visjon for selskapet?

Visjon og verdier er verktøy som ledere kan benytte strategisk for å få gjennomslag for strategi i en virksomhet. Dette krever involvering, eierskap og en plan for implementering og etterlevelse. Engasjert Byrå har erfaringen og de verktøyene som skal til for å legge til rette for en god visjons- og verdiprosess.

 

Oppfølging og trening

Det er når målet er satt, planen er lagt og hverdagen inntreffer at organisasjonen og medarbeiderne må bevise. En ny eller justert strategi forutsetter at vi gjør noe annet i dag, enn det vi gjorde i går. Skal vi endre vaner, må vi trene og følge opp.

Vi har lang erfaring med, og tilbyr 1til1 lederutvikling, ledergruppeutvikling, medarbeiderutvikling og bevisstgjøring i større grupper.

Bevisstgjøring skaper erkjennelse, som gir indre motivasjon og engasjement, og som igjen utløser handling.

 

Vårt mål – din effekt

Vi har som mål å få våre kunder til å overgå sine egne forventninger. For oss handler det om å bidra til at du som kunde får den effekten du ønsker deg. Det kan dreie seg om tydeligere mål, en sterkere
tilbakemeldingskultur, effektivisering eller bedret lønnsomhet. Uansett vil vi jobbe hardt for at du når dine mål. Der ligger vårt engasjement.

 

”Engasjert Byrå bidrar tydelig og målrettet til at Stadsbygd Sparebank løfter seg.”

Ola Setsaas

Banksjef

Stadsbygd Sparebank