Design er viktig for å kommunisere bedriftens identitet.

Attraktive virksomheter har gjerne til felles at de har en tydelig visuell strategi og identitet. Tydelige merkevarer bruker definerte virkemidler og de er konsistente i bruken.

De vet hva de vil fortelle og er gode til å definere hvilke visuelle virkemidler de trenger og hvordan de skal bruke disse. Typiske verktøy i den visuelle verktøykassen er:

Logo: Vårt viktigste kjennetegn
Identitetselementer: Skaper gjennkjennelse
Typografi: Skriften vi bruker
Billedspråk: Bildene vi bruker
Språklig form: Ordene vi bruker
Faste budskap: Det viktigste vi sier om oss selv
Lokalene våre: Sånn tar vi identiteten i bruk

Engasjert Byrå hjelper virksomheter med å bli tydelige og attraktive. Vi hjelper deg med å kartlegge behovet i akkurat din verktøykasse og setter form og farge på din strategi.

Under finner du eksempler på ulike visuelle jobber fra Engasjert Byrå.

"Engasjert Byrå bidrar til at AtB når sine markedsmål, ivaretar profil og merkevare på en god måte."

Grethe Opsal

Avdelingsdirektør kommunikasjon og drift

AtB