STRATEGISK KOMMUNIKASJON

Tydelig og god strategisk kommunikasjon er en suksessfaktor i endringsprosesser

Som leder og mellomleder står du i kontinuerlig og samtidig endring. Det forventes at du skal omsette strategier til konkrete tiltak og få med deg dine medarbeidere på endringsprosesser for å nå mål. Dette forutsetter tydelig strategisk kommunikasjon. Med strategisk kommunikasjon mener vi at budskapet skal tydelig kunne forklare HVORFOR vi skal gjøre endringer på en måte som treffer alle som er involvert i endringen.

Vi trener ledere, mellomledere og medarbeidere på å utvikle og formidle sitt budskap om HVORFOR de skal gjennom endringer.
Vi tilbyr trening 1:1 og i grupper.

Gjennom våre treningsprogram vil du:

 • jobbe med den gjensidige avhengigheten mellom strategi, kultur og kommunikasjon
 • bevisstgjøre de ulike nivåene du jobber på: strategisk, taktisk og operativt nivå
 • få hjelp til å utvikle ditt overordnede budskap - ditt HVORFOR
 • få innføring i historiefortelling som metode og verktøy
 • identifisere din unike historie basert på målgruppe
 • bli kjent med hvordan du kan tilpasse din kommunikasjon til ulike adferdstyper
 • teste din historie i gruppen og motta tilbakemelding
 • trene foran grupper og foran kamera
 • få konkret tilbakemelding
 • lage en plan for gjennomføring
 • observeres og coaches direkte på utførelse/presentasjon

Vi forutsetter at vi har et møte i forkant, der vi setter oss godt inn i både strategi og formålet med budskapstreningen, så skreddersyr vi utviklingsløp basert på deres overordnede målsetting og endringsprosess.

Ta kontakt med oss og vi trener deg, dine ledere og mellomledere til å bli tryggere formidlere. Vi vil sikre at dere har de verktøyene dere trenger for å formidle et tydelig budskap som treffer både hoder og hjerter, og trigger ønsket utvikling i endringsprosesser.


Dette sier kundene som har deltatt på strategisk kommunikasjonstrening hos oss:

"Det skaper en arena der alle kan sette seg inn i en gitt situasjon"

"Opplevde i dag at dette er en flott formidlingsmåte som engasjerer lett."

"Overførbart i mange sammenhenger der man ønsker å nå frem med et budskap eller vekke engasjement"

"Timene gikk veldig fort med et så spennende tema som engasjerer."

"Det er enklere å sette seg inn i ulike problemstillinger/utfordringer ved å bruke historiefortelling."

"Treffer følelsene, engasjerer, plasserer fokus på det en skal jobbe med"

Vil du vite mer om Strategisk kommunikasjon? Vi kontakter deg gjerne!