RESTART

Vi hjelper deg med din Restart – etter krisen

Vi vet at denne krisen vil gå over, men vi vet ikke hvordan markedene ser ut etterpå.

Vi vet at din virksomhet mest sannsynlig har gått igjennom ulike faser med sjokk, raske tiltaksplaner, hyppige statusmøter, håndtering av kanselleringer og avbestillinger, restriksjoner og permitteringer.

Vi vet også at dere har utøvd ekstrem endringsledelse, etablert nye måter å kommunisere på, blitt digitalisert over natta, styrt produksjon og ledelse fra hjemmekontoret og mere til. Noen har til og med vært så heldige at de har fått mer å gjøre og flere kunder.

Vi vet også at å restarte virksomheten i en uforutsigbar tid vil kreve at vi tar med oss lærdom fra denne tiden, de erfaringene vi har gjort oss og alt det nye vi har lært. Samtidig så skal vi få fart inn i selskapet igjen, både når det gjelder omsetning, utvikling og resultater.

Nå handler det om å få forretningen i gang igjen – typisk på områder som å sikre omsetning, aktivisere kunder og samarbeidspartnere, redusere kostnader, jobbe smartere og tilpasse seg nye forutsetninger. Endringsledelse i sin reneste form, med andre ord.

Vi erfarer at personalutfordringer er en avgjørende suksessfaktor for å komme raskt i gang igjen. Mange ansatte har gjort, gjør og ønsker å bidra. Det er enda viktigere enn før å sikre at riktig kompetanse finnes til de ulike utfordringene, at vi ikke brenner ut ivrige ansatte – og at en tett oppfølging og dialog opprettholdes. Vi gir deg verktøyene, treningen og innspillene som sikrer at du får en organisasjon som både er motiverte og som evner å bidra med det som kreves framover.

Hvorfor Restart?
Du trenger en strategi for å gjenåpne, restarte, gire opp.
Vi har opplevd ekstreme utfordringer og vet ikke hvordan markedet, drift, leveranser og produksjon blir framover. Derfor tilbyr vi i Engasjert Byrå våre tjenester:

Vi har rådgivere som vil hjelpe deg å se helhetsperspektivet, sortere i prioriteringer og iverksette tiltak som gir forretningsmessig effekt. Vi bidrar med å sette opp en strategi gjennom kommunikasjonsrådgiving, lederstøtte og gjennomføring.

Restart:

 • Forberedelse og forståelse for din situasjon: mål for Restart
 • Gjennomføring og fasilitering av en heldags digital workshop med dine utvalgte nøkkelpersoner
  • Nå-situasjon
   • Hvilke nye etablerte vaner tar vi med oss
   • Hvilke egenskaper, ferdigheter har vi vist og hvordan kan vi bruke disse?
   • Hvilke muligheter og begrensninger ser vi i vårt marked?
   • Hvordan kan vi få forretningsmessig effekt ut fra vår situasjon?
   • Hvordan vil vi nå beskrive vår kultur og holdninger
  • Målbilde: hva er kortsiktig mål ( 1 mnd – 3 mnd. 6 mnd)
  • Tiltaksplan
  • Prioritering og ansvar
 • Rapport/tiltaksplan

Ta kontakt for en uforpliktende prat - se kontaktinfo på høyre side.

Restart fra Engasjert Byrå:

 • En konkret, målstyrt og resultatorientert workshop som holdes digitalt.
  Målet er å komme opp med nødvendige planer, tiltak og prioriteringer som gir svaret på "Hva nå?"
 • Tid: 1 dag
 • 2 rådgivere
 • Sted: Videomøte, Engasjert Byrå eller i deres lokaler
 • Pris: 28 000,- eks mva

Til orientering finnes det støtte- og tilskuddsordninger kommunalt, regionalt og via Innovasjon Norge som kan benyttes til å finansiere deler av dette arbeidet. Ta kontakt med oss for mer info.

Våre prosessledere

Marianne Danielsen
+47 950 70 845

Einar Klomsten
+47 906 48 624

Kolbjørn Nordvik
+47 934 15 521

Eva Johnsen
+47 930 70 724