Lederutvikling

UNINETT driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper.

UNINETT har drevet med digitalisering av viktige samfunnsaktører i Norge i over 20 år og har over 100 ansatte som til daglig etterlever verdiene samfunnsansvar, teknologientusiasme og åpenhet.

Engasjert Byrå har gleden av å bistå selskapene i konsernet som er UNINETT AS, Norid AS og Sigma2 AS med lederutvikling. Selskapene står ovenfor strukturelle endringer som krever målrettet ledelse, tydelig kommunikasjon og vilje og evne til endring.

I UNINETT i leverer fasilitering av interne og eksterne prosesser, ledertrening, lederguppetrening,  case-arbeide, 1.1-oppfølging, foredrag og gruppeøvelser.

Organisasjonsdirektør i UNINETT Beate Simavik sier:
Foto: Mattis Daae

”Kolbjørn Nordvik og Marianne Danielsen i Engasjert Byrå fikk raskt tillit inn i ledergruppen i UNINETT. I en tid der vi opplever store strukturelle endringer som gjør at vi er i konstant endring, bidrar Engasjert Byrå med å forsterke UNINETTs rolle, samt tydeliggjøre en samlet ledergruppe og forsterke oss som ledere.”

Uninett_beate

Engasjert Byrå har levert:
Strategiprosess
Rådgiving
Lederutvikling
Adferdsprofiler
Foredrag
Interessentanalyse
Fasilitering av eksternt arrangement