Nettverk og engasjement

Engasjerte mennesker

Vi i Engasjert Byrå tror på å engasjere oss for saker vi brenner for. Vi ser det som viktig å påvirke både når det gjelder fag, saker som berører oss og det samfunnet vi er en del av. Dette gir oss energi og en følelse av å være en del av noe større enn oss selv.

Dette gjør vi gjennom egne prosjekter,
i samarbeid med kunder eller samarbeidspartnere og gjennom nettverk og arrangementer vi i initierer selv.

Vi stiller også opp som deltagere i debatter som angår oss, vi leder debatter for å bidra til formidling og vi blir engasjert som konferansierer på ulike arrangementer.

Rause Relasjoner

Da vi startet opp Engasjert Byrå i 2009 så vi raskt et behov for å finne en måte å samle våre kunder, samarbeidspartnere og venner av byrået inn i ett nettverk.

I nettverket Rause Relasjoner deler vi raust av vår kunnskap, byr på synergier mellom mennesker og løfter tema vi brenner for.

Vi teller i dag ca 1.200 medlemmer i Trøndelag. Du kan være en del av dette nettverket ved å melde deg inn i gruppen vår på facebook, samt å bidra med å delta på våre arrangementer gjennom året. Vi stiller et viktig krav til din deltagelse og det er at du må alltid snakke med noen du ikke kjenner og spørre ”hva kan vi gjøre sammen?”.

1911266_944935608851703_6791662519544828015_o

Gjennomføringskraft

I mars hvert år arrangerer vi Gjennomføringskraft. Da får du møte foredragsholdere fra vårt nettverk snakke om ulike tema, med hovedfokus på gjennomføringskraft. Vi lar oss inspirere av mennesker som har vilje og evne til å skape noe, og deler dette med vårt nettverk. Vi inviterer da til en halvdag inkludert lunsj. Sett av datoen 15. Mars 2018 for å bli inspirert.

Engasjert HR-nettverk

I 2016 etablerte vi et nettverk for mennesker med HR-funksjoner i Trøndelag. Kolbjørn Nordvik og Marianne Danielsen i Engasjert Byrå fasiliterer nettverket, mens medlemmene selv melder inn tema som tas opp på møtene.

Målet med møtene er å løfte HR-faget ytterligere og befeste det som en strategisk funksjon inn i ledergruppen.

Det er 4 lunsjmøter pr år og tematikken varierer med hva nettverket er opptatt av. For å være en del av dette nettverket må du ha en HR-rolle i din organisasjon. Om dette er av interesse for deg kan du sende en e-post til [email protected]

Vennligheten kommer

I 2013 startet vi et prosjekt for å løfte vennlighet i verden generelt, og i Trondheim spesielt. Vi har kalt prosjektet: Trondheim – verdens vennligste by. Følg prosjektet på Facebook her.

Vi mener verdien vennlighet er en av de viktigste vi har og som vi alle kan etterleve fullstendig uten bivirkninger.

Vi har siden da holdt foredrag for skoler, bedrifter og organisasjoner samt at vi har skrevet en bok om vennlighet i Trondheim. Der løfter forfatter Siri Thue vennligheten i byen vår, og den boken går aldri ut på dato. Om du ønsker å vite mer om vennligheten, så ta kontakt med kolbjø[email protected] og om du ønsker å kjøpe boken til deg selv eller som gave til avdelingen din eller venner, ta kontakt med [email protected]

Gi bort dagen

I 2012 fant vi i Engasjert Byrå ut at det var skuddår og at vi hadde en ekstra dag i kalenderen, altså 29. Februar, som vi ikke hadde planlagt inn i budsjettet vårt.

Vi bestemte oss for å gi den bort til noen som kunne benytte seg av våre tjenester, hender og hjerter.

Vi oppfordret andre selskaper i Trondheim til å gjøre det samme. Det ble et så stort engasjement rundt saken at vi endte opp med å arrangere Gi bort dagen hvert år siden da. Nå har vi etablert et eget selskap i Oslo som heter Gi bort dagen AS der det jobber to rause mennesker med samfunnsansvar ved å initiere koblinger mellom givere og mottakere hver dag, året igjennom. Blir du nysgjerrig på å vite mer – send en e-post til [email protected]. Vil du vite mer om historien om Gi bort dagen kan du se Marianne Danielsens TED-talk på 8 minutter her.

GBD bilde til EB web
11822328_10155852672715484_4016229482527221090_n

Interessert? Ta kontakt for mer info

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.