Foredrag og konferanser

Bli inspirert av engasjerte foredragsholdere

Engasjement påvirker. Påvirkning skaper bevisstgjøring. Bevisstgjøring trigger endring.

Vi tar oppdrag der vi skaper engasjement gjennom formidling og påvirkning. Tematikken vi har spesialisert oss på ligger i skjæringspunktet strategi, kultur og kommunikasjon og treffer både medarbeidere og ledere.

Motivasjonsforedrag, foredrag som gir energi og påfyll, foredrag om adferd, skreddersydde foredrag. Vi tilpasser innhold til publikummet og målet vil alltid være å bidra med ny kunnskap som treffer hjernen, hjertet eller situasjonen du står i selv.

 

Vi fikk det vi bestilte, og enda litt til! Foredragsholder med et stort engasjement, humør og som virkelig leverte. Foredraget har blitt en «snakkis» blant de ansatte, da skjønner en at det har truffet. Det sitter i alle det som ble sagt om at en er selv ansvarlig for å finne motivasjon. Alle tar faktisk ansvar for det nå, ingen sitter bakpå og venter på at andre skal levere motivasjon. Og foredraget blir snakket om i medarbeidersamtaler jeg har med mine ansatte. Så det har gjort en forskjell.

Lene Agathe Iversen, Avdelingsleder, Persaunet helse og velferdssenter

Vi leverer:

  • Motivasjonsforedrag som utløser endring
  • Skreddersydde foredrag med tilhørende workshops
  • Rådgiving og kreativ konseptutvikling for samlinger og konferanser
  • Enkle triks for mer involvering på samlinger og konferanse
  • Konferansierrolle
  • Et bredt nettverk av foredragsholdere
  • Prosjektledelse

Kontakt oss om kurs og foredrag.