Bli god på tydelig og strategisk kommunikasjon!

Som leder og mellomleder står du i kontinuerlig og samtidig endring. Det forventes at du skal omsette strategier til konkrete tiltak og få med deg dine medarbeidere på endringsprosesser for å nå mål. Dette forutsetter tydelig strategisk kommunikasjon. Med strategisk kommunikasjon mener vi at budskapet skal tydelig kunne forklare HVORFOR vi skal gjøre endringer. Engasjert Byrå har utviklet et effektivt treningsprogram for å trene på strategisk budskap som vi har kalt Budskapscamp.


På vår Budskapscamp får deltagerne:

 • hjelp til å utvikle overordnede budskap - ditt HVORFOR (forankret i overordnet strategi)
 • innføring i historiefortelling som metode og verktøy
 • hjelp til å identifisere unike historier basert på målgruppe
 • lære om tilpasset kommunikasjon til ulike adferdstyper
 • teste historien i gruppen og tilbakemeldinger
 • trene foran kamera
 • tilsendt film med individuell tilbakemelding
 • oppfølging på implementering

Vi forutsetter at vi har et møte med oppdragsgiver i forkant, der vi setter oss godt inn strategien og formålet med budskapstreningen, og skreddersyr Budskapscampen basert på oppdragsgivers overordnede målsetting og endringsprosess.

Ta kontakt med oss og vi trener deg, dine ledere og mellomledere til å bli tryggere formidlere. Vår Budskapscamp vil sikre at du har de verktøyene du trenger for å formidle et tydelig budskap som treffer både hoder og hjerter og trigger ønsket utvikling i endringsprosesser.


Dette sier noen av våre tidligere campdeltagere:

"Det skaper en arena der alle kan sette seg inn i en gitt situasjon"

"Opplevde i dag at dette er en flott formidlingsmåte som engasjerer lett."

"Overførbart i mange sammenhenger der man ønsker å nå frem med et budskap eller vekke engasjement"

"Timene gikk veldig fort med et så spennende tema som engasjerer."

"Det er enklere å sette seg inn i ulike problemstillinger/utfordringer ved å bruke historiefortelling."

"Treffer følelsene, engasjerer, plasserer fokus på det en skal jobbe med"

Praktisk info:

 • Tid: 5 timer
 • 3 kursholdere
 • Antall deltagere: max 12
 • Sted: Engasjert Byrå eller tilsvarende lokale med 3 tilgjengelige møterom
 • Priseksempel 10 deltagere: 45000,- eks mva

Kursholdere

Marianne Danielsen
tlf +47 950 70 845

Kolbjørn Nordvik
+47 934 15 521

Eva Johnsen
+47 930 70 724

Vil du vite mer om Budskapscamp? Vi kontakter deg gjerne!