Adferd

Øk effektiviteten gjennom innsikt i egen og andres adferd

Du har sikkert erfart at du jobber bedre sammen med noen kollegaer, mens andre har du vanskeligere for å forstå. Hva om vi kunne introdusere deg til et verktøy som hadde gitt lederne dine, teamet ditt eller kollegaene dine et felles fagspråk for å snakke om, og jobbe med, ønsket adferd for effektiv kommunikasjon? Økt selvinnsikt er et godt startpunkt for egenutvikling, og bevisstgjøring og forståelse for ulike adferdstyper gir mer effektive prosesser.
Våre kunder erfarer at en tidlig introduksjon til verktøyet Insights Discovery gjør endringsprosesser og utviklingsprosesser mer effektive, da grunnlaget for god kommunikasjon legges i starten.

Vi leverer:

  • Insightsprofiler og tilbakelesing
  • DISC-analyse og tilbakelesing
  • Rådgiving ledere, medarbeider og grupper
  • Sammensetting av høypresterende team
  • Rådgiving adferdsstyrt kommunikasjon
  • Hvordan gjenkjenne typer i salg

Nysgjerring på adferdsprofiler? Vi forteller gjerne mer.