Adferd

Adferd, egenutvikling og bruk av verktøy i Engasjert Byrå

Engasjert Byrå jobber med bevisstgjøring rundt adferd som en del av utviklingen og endringsprosessene som kundene våre står i hver dag.

Målet vårt er å gjøre mennesker nysgjerrige og motiverte til å bevisstgjøre seg, ønske å påvirke og utvikle egen adferd – både for sin egen utvikling og i møte med andre mennesker.

Adferdsprofiler gir et balansert og sammensatt bilde av både den adferden vi bevisst viser i en situasjon – og den adferden vi er mindre bevisste på.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i det gjensidige forholdet mellom strategi, kultur og kommunikasjon. Enkeltmennesker, team og organisasjoner sin adferd, er en avgjørende faktor i alle tre dimensjonene.  Vi benytter oss av 2 anerkjente, velutprøvde og dokumenterte verktøy når vi jobber med adferd og vi er akkrediterte på begge to.

Insights Discovery

Vi har benyttet Insights Discovery siden 2014 som del av for eksempel lederutviklingsprosesser, teamutvikling, personlig utvikling og samarbeidsprosesser. Insights Discovery er et verktøy som gjør at du forstår deg selv og andre bedre. I tillegg vil du også forstå hvorfor mennesker har forskjellig oppførsel og forskjellige preferanser, og du vil kunne forbedre dine kommunikasjonsevner.

Du kan lese mer om Insights Discovery på www.insights.com

Everything DiSC Workplace

Vi er også sertifisert på Everything DiSC Workplace som er et verktøy for utvikling av kommunikasjon og adferd. Med utgangspunkt i verktøyet jobber vi med faktorer som adferd, kommunikasjon, samarbeid, medarbeider- og lederutvikling.

Vi har benyttet Everything DiSC Workplace som verktøy siden 2011. I Engasjert Byrå ser vi de veldokumenterte og balanserte DiSC-profilene som et utgangspunkt for å jobbe med dialogbasert utvikling av enkeltmennesker og grupper.

Du kan lese mer om Everything DiSC Workplace på www.volo.no

Ingen av de verktøyene vi bruker i Engasjert Byrå må forveksles med personlighetstester eller andre psykologiske kartleggingstester. Verktøyene vi benytter rangerer ikke, men systematiserer og bevisstgjør typiske trekk i vår adferd.

Vi jobber utelukkende med adferdsverktøy som går på forhold den enkelte selv kan påvirke og utvikle ut fra eget ønske. Vi vil vise mennesker som unike og sammensatte enkeltindivider og på ingen måte kategorisere eller sette mennesker i bås ut fra adferd.

I tillegg til de overnevnte verktøyene, har vi i Engasjert Byrå utviklet vår egen metodikk for å gjennomføre målrettede og resultatorienterte endringsprosesser, som samtidig tar hensyn til individuelle behov, ønsket kultur og måten vi kommuniserer med hverandre på. Denne metodikken er et resultat av våre erfaringer og kunnskap med å jobbe med ulike bedrifter og organisasjoner gjennom Engasjert Byrå sin snart 10-årig lange historie.

Vi leverer:

  • Insightsprofiler og tilbakelesing
  • DISC-analyse og tilbakelesing
  • Rådgiving ledere, medarbeider og grupper
  • Sammensetting av høypresterende team
  • Rådgiving adferdsstyrt kommunikasjon
  • Hvordan gjenkjenne typer i salg

 

Utfyllende informasjon om Insights Discovery:

Insights Learning and development Insights Discovery

Research and validity - insights discovery

Personlig profil - faktaark Insights Discovery

Nysgjerring på adferdsprofiler? Vi forteller gjerne mer.