Vi er Miljøfyrtårnsertifisert – og vi er stolte av det!

I likhet med en stor del av verdens befolkning, er vi i Engasjert Byrå opptatt av hva vi kan gjøre for å ta vare på miljøet vårt. Vi ønsker oss et bærekraftig samfunn, og vi ønsker å bidra til dette gjennom å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.

Det har vært en interessant og bevisstgjørende prosess i veien mot sertifisering, og vi har lagt et godt grunnlag for vårt videre arbeid som Miljøfyrtårn. For det er nå det begynner. Vi skal jobbe systematisk for å redusere vår miljøbelastning, og da spesielt ved å holde antall arbeidsreiser på et minimum, ved å redusere energiforbruket, og vi skal ha fokus på å redusere matsvinn.

Nå har vi også sagt det høyt, og vi vil gjerne bli utfordret på hvordan vi jobber mot målene i det daglige. Samtidig håper vi også dere blir inspirert til å sette mål om å gjennomføre konkrete miljøtiltak. Start gjerne her https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/ og finn tips og motivasjon til å komme i gang. En viktig del av å være Miljøfyrtårn er nemlig å påvirke andre i rett retning, og som sertifisert Miljøfyrtårn dokumenterer vi at vi er bevisst vårt ansvar for vårt felles miljø.

 

 

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.
Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.