Er nettsiden din for alle?

Skrevet av Ingunn Hegstad. AD, designer og interiørrådgiver i Engasjert Byrå.

Valg-blogg

Nye krav til universell utforming

Jeg jobber med design. Grafisk design, emballasjedesign, interiørdesign og nettdesign. Design av bøker, brosjyrer, plakater, møbler, busser, Ølsprøtt og slips! Har lekt meg med farger, bilder, illustrasjoner, animasjoner og kruseduller i mange år. Nettsider er intet unntak. Fra hele fargeskalaen i bruk, til flash og blinkblink.

Jeg skal være den første til å innrømme at fokuset på effektive og informative nettsider av og til har måttet vike for design og sprudlende idéer.

Nå har jeg endret fokus. Hvorfor? Brukervennlighet! Brukervennlige nettsider. Jeg har vært på tur med Norske Konsertarrangører i forbindelse med et prosjekt; Tilgjengelighet Kultur-Norge. Rundt omkring i Norges land for å snakke til folket. Hvordan gjøre festival- og kulturarenaer bedre med hensyn til tilgjengelighet, så også mennesker med nedsatt funksjonsevne får en best mulig opplevelse.

Det handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til ulike grader av funksjonsevne.

Når du lager noe som er universelt utformet, når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Dette må vi også ta med oss inn i design av nettsider. Det er en lovpålagt standard som gjelder for alt nettinnhold, og frist for å overholde denne er i 2021.

Det handler altså om å endre fokus. Hvordan gjøre nettsidene mer tilgjengelige? 1 av 3 velger bort nettsider fordi de er ubrukelige! Om det er et produkt du skal selge, et arrangement du vil ha oppmerksomhet rundt eller du har en nettside som forteller om din virksomhet; vi ønsker jo at alle skal ha tilgang til den, vel?

Når det gjelder festival- og kulturarrangører er det viktig å formidle tilbudet ut til alle. Tilrettelegge arrangementene, og la det komme tydelig fram på nettsiden hva som er tilrettelagt. Dette må vi som designer nettsider bli flinkere på. Både å formidle det til våre kunder, og ha fokus på det når sidene designes.

Fordelene er mange; man får flere besøkende, et mer lojalt publikum, flere kunder og økt synlighet i søkemotorene.

Vi skal fjerne utrygghet for brukerne på kulturarrangement. Dette må vi informere om, både på nett og i sosiale medier.

Se på nettsiden din. Er det noe du kan gjøre for å få den mer brukervennlig? Er innholdet presentert i en logisk rekkefølge? Hva med størrelse på tekst, og kontrast i forhold til bakgrunn? Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker hjelp til å se på dette.

Det er laget en håndbok som utgis av Norske Konsertarrangører, “Tilgjengelighets-håndboka for kulturarrangører”. Her har man samlet nyttig informasjon for kulturarrangører som vil satse på god tilgjengelighet. Boka kan bestilles på konsertarrangor.no.

Fokus på brukervennlighet - kultur skal være tilgjengelig for alle!