Endring fryder! Eller? - Å stirre egen endring i hvitøyet.

Skrevet av Eva Jakola Johnsen. Rådgiver i Engasjert Byrå.

texaslonghorn

I  Engasjert Byrå jobber vi kontinuerlig med endringsprosesser for våre kunder. Det er morsomt, givende og av og til krevende. Felles for de fleste av våre kunder er at de ønsker hjelp fra utsiden.

De trenger noen til å stille spørsmålene de ikke tenker på å stille seg selv, noen å tenke høyt sammen med og noen til å designe og lede prosessene.

I vårt lille byrå har vi så smått begynt å kjenne på endringsbehovet selv. Det har vokst fram gradvise erkjennelser av at vi må ta grep. Dette er både spennende og skummelt, energigivende og energitappende på samme tid. Hva trenger vi å gjøre? Hvem skal gjøre det? Når skal vi gjøre det? Hvordan skal vi fortelle det?

Vi begynte med å erkjenne følgende: Vi trenger hjelp – vi også. Vi kan ikke og bør ikke svare på alle spørsmål selv. Vi må skaffe oss utenfra-blikket, det samme blikket som vi bringer inn i prosessene med våre kunder.

Så vi inviterte 4 dyktige mennesker vi kjenner inn i det innerste sammen med oss. De møtte med ulike erfaringer, perspektiver og kunnskaper. Vi stilte spørsmålene vi trengte svar på og ba om ærlige tilbakemeldinger på hvordan de ser på oss og hva de tenker vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Og det fikk vi.

På bakgrunn av det har vi kommet litt videre. Vi er ikke i mål, men vi har noen scenarier og retninger å jobbe med. Som et ledd i dette skal hele byrået reise til Texas den 7.-13. mars for å delta på konferansen SXSW. Her skal vi hente kunnskap og inspirasjon. Begge deler er viktig i endringsprosesser!

Vil du vite mer om hvordan vi bidrar til å skape lønnsom endring for våre kunder?

Ta kontakt!