Nå trenger vi mot

Skrevet av Marianne Danielsen, for Adresseavisens signertspalte 15.01.2018
Foto: Martin Slottemo Lyngstad

NHO ÅK 2017

På NHOs årskonferanse i forrige uke, med tema ”verdien av arbeid”, sa sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum følgende: ”- De som bruker arbeidskraften smart, overlever.”

Så hva betyr det egentlig å være smart i denne sammenhengen? Hvordan skal vi greie å ta gode beslutninger, når vi vet så lite om hva som venter oss rundt neste sving? Hva vet vi egentlig om fremtidens forbrukeratferd, teknologiendringene og den globale utviklingen?

Det er slutt på å se seg i bakspeilet for å legge planer for fremtiden. Framskrivinger basert på historikk fungerer ikke lenger. 40.000 jobber automatiseres i Norge pr år og vi må alle lære oss å ta i bruk nye teknologiske verktøy i alle deler av verdikjedene.

Så hva gjør vi? Hvordan blir vi så smarte som Øystein oppfordrer oss til å bli? Jeg tenkte jeg skulle komme med noen råd, basert på innsikt fra de selskapene jeg selv har kjennskap til gjennom jobben min, styrerommene jeg sitter i og de strategiske diskusjonene vi har i regi av mitt styreverv i Abelia i NHO. Rådene er så konkrete, at er du smart kan du gå rett i handlingsmodus og iverksette dem etter du har lest dette.

Her kommer de:

Sats på kompetanseutvikling, fordi utdanning går ut på dato. Det betyr at du må investere i kontinuerlig utvikling og kompetanseheving av i dine ansatte og deg selv.

Det finnes mange måter å heve kompetansen på. Det viktigste er å gjøre det så relevant som mulig i forhold til jobben din – og de målene du og dine medarbeidere har. Styrk ferdighetene innen digital kompetanse som behandling av data, analyse, produktutvikling, markedsføring og programvare. I tillegg er det avgjørende å videreutvikle kreativitet og evnen til å samarbeide med andre. Jeg ville til og med spurt mine ansatte – hva ønsker du å bli bedre på? Du kan ansvarliggjøre dem ved å øremerke penger de selv må finne ut av hvordan de skal bruke på egenutvikling som effektiviserer egen arbeidshverdag.

Du må være interessert i og nysgjerrighet på ny teknologi. Finn ut hvordan du skal ta i bruk nye digitale verktøy som effektiviserer hverdagen din. Du må også kreve at dine medarbeidere tar i bruk de verktøyene som velges, for å effektivisere og utvikle arbeidsplassen.

Hvis du er så heldig at du har muligheten – evaluer styresammensetningen din, og vurder om du har de riktige folka med relevant kompetanse som utfordrer deg og selskapet med å stille de nødvendige spørsmålene. Med det samme du er i gang, avklar om styret faktisk arbeider på et strategisk nivå, eller nøyer seg med å diskuterer operativ drift. Hvis du nikker til det siste, er det på tide å røske opp litt i styret ditt.

Videreutvikle lederegenskapene. Er du leder bør du videreutvikle ditt lederskap nå. Av deg som skal lede i dag, kreves strategisk mot, raskere omstilling, beslutningsdyktighet, kontinuerlig kompetansekartlegging av organisasjonen. Det legger rammene for et sterkt og produktivt arbeidsmiljø der folk digger å tilbringe tiden sin.

Utøv rettferdig og sosialt støttende lederskap. Deleger oppgaver og ansvar, samtidig som du gir mulighetene til å lykkes med oppgavene og fyller på med de ressursene som skal til.

Forvent innsats – og gi anerkjennelse og belønning. Det finnes mange måter å inspirere medarbeidere på, men det å anerkjenne og belønne innsats trumfer mye. I belønning mener jeg ikke bonuser og prestasjonslønn, men å være systematisk og rettferdig i måten du gir tilbakemeldinger på. Å bli sett, handler om at du viser at du bryr deg. Først da har du riktig utgangspunkt for å gi anerkjennelse og ros, komme med konstruktive tilbakemeldinger og det å by på god veiledning. Det gjør at det også kjennes riktig å feire små og store seire sammen.

Seks gode råd, der altså. Kanskje har du tenkt på mye av det allerede. Hørt det før, liksom. Hemmeligheten ligger uansett i å gjennomføre. Så mens vi venter på at regjeringen skal vedta at kompetanseheving er investering som kan avskrives i regnskapet, råder jeg deg til å gjøre som Øystein og jeg sier.