Engasjert, strategisk mot!

Skrevet av Kolbjørn Nordvik. Rådgiver og coach i Engasjert Byrå. 04.01.2018.

SM-EB forside

Skomakerens barn går uten sko, er det et uttrykk som sier. Mer om det om litt.

I Engasjert Byrå ser vi at mange av de prosessene vi er i med kunder krever strategiske beslutninger og strategisk mot. Det vil si, ta overordnede, avgjørende og gjennomgripende beslutninger som ofte krever store endringer i virksomheten. Evnen og viljen til å se utfordringen og muligheten er én ting – evnen og viljen til å faktisk gjennomføre noe helt annet.

Ja, tenke det; ønske det, ville det med;
– men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!
Henrik Ibsen

Strategiske valg og beslutninger har en lei tendens til nettopp å falle inn under denne kategorien. Det henger nok godt sammen med både frykten, risikoen og konsekvenstankegangen som strategiske beslutningene ofte rommer. Og det er også grunnen til at vi i Engasjert Byrå fasiliterer, rådgir, coacher, trener og tilrettelegger for at ledere, mellomledere og organisasjoner skal være i stand til å likevel gjøre den nødvendige jobben – vise det strategiske motet.

Tilbake til skomakerbarna. Hva med oss selv da? Viser vi i Engasjert Byrå strategisk mot og tar den samme typen valg og beslutninger som vi jobber med å få kundene med på?

Vi har erfart at skal vi hjelpe andre med dette – må vi være gode på det selv. Med de endringene som skjer både i det offentlige og det private næringslivet, krever det rådgivere som evner å være strategisk i sin tilnærming. Det handler om å se sammenhenger, det handler om mot til å være tydelig, evne å være treffsikker og ha kunnskap og kapasitet til å følge opp. Skal vi få til det, må vi tenke strategisk, overordnet –  evne å svare på hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er ikke enkelt – det er nødvendig. Samtidig gjør det oss i Engasjert Byrå enda bedre i stand til å hjelpe kundene våre – og å leve opp til vår visjon om å være modigst i klassen.