En modig visjon. Hva er det?

Skrevet av Eva Jakola Johnsen. Rådgiver i Engasjert Byrå.

SM-topp stjerne

Vi i Engasjert Byrå setter fokus på strategisk mot i januar.

Dette gjør vi fordi vi tror at evne og vilje til å ta strategisk modige avgjørelser er nødvendig for å bringe virksomheter framover, for å skape vekst, innovasjon og for å utvikle nye forretningsområder og ideér.

I Engasjert Byrå har vi ofte prosesser med kunder som ønsker å utvikle nye visjoner som et ledd i en ny eller endret strategi.

Målet kan ha endret seg, og visjonen må derfor endres for å passe til det nye målet og lede mot dette. Det er en bra start, men derfra blir det ofte vanskeligere.

Dette innlegget handler om hvorfor en visjon er et godt styringsverktøy for å nå strategiske mål, og viktigere; hvordan du lager en god, modig visjon for virksomheten.

Men først: Hva er en visjon? En visjon er en ledestjerne for virksomheten. Den er et mål eller et framtidsbilde på hva vi skal oppnå, og her ligger noe av utfordringen med å skape gode visjoner.

Jeg skal forklare hvorfor. En typisk fallgruve er dette:

Visjonen ender opp med å beskrive hva virksomheten gjør i dag, altså visjonen blir en beskrivelse av forretningsidéen, kanskje med en ambisjon i tillegg:

Noe sånt som ”Vi skal bli enda bedre til å levere løsninger markedet trenger”, eller ”Vi selger de tjenestene som er mest lønnsomme”.

Begge disse eksemplene beskriver en ambisjon eller en plan. Ingen av eksemplene er visjonære. De forteller kun noe om hva vi gjør i dag, og ikke noe om hva vi skal strebe mot å oppnå.

En annen fallgruve er at man benytter setninger som høres smarte ut, nesten som slagord. Det kan være vanskelig å forstå hvordan man skal leve opp til disse i det daglige. Et eksempel er dette:
”Vi skaper framtiden”.

For at visjonen skal sette kurs og inspirere, må den være så konkret at medarbeiderne vet hvordan de skal agere på den. De må vite hva de jobber mot, og de må kunne identifisere seg med visjonen.

Ledelsesforsker Jan Ketil Arnulf har identifisert fem kjennetegn ved gode visjoner (kilde: BI.no):
Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig uttrykke tiltro til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet.

  • En god visjon bør virke inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre.
  • En god visjon utfordrer det bestående.
  • En god visjon uttrykker et høyt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtoner.
  • Jo enklere en visjon er, jo bedre. Enkle visjoner kan også kommuniseres via logo, og reklamemateriell mens lengre visjoner krever fremføring av budskapet.

Legg merke til punkt 2. Visjonen skal virke inviterende, medarbeiderne skal derfor vite hvorfor og hvordan de kan omsette visjonen til adferd, og begynne å strekke seg mot den. Punkt 3 er også viktig. En god visjon utfordrer det bestående. Visjonen skal skape endring.

Ikeas visjon er velkjent for mange: "Å skape en bedre hverdag for de mange menneskene".

Det jeg synes er fint med denne visjonen, er nettopp at den er svært visjonær. Den nevner heller ikke møbler, kjøkken eller interiør. Den forteller kort og godt at det Ikea driver med, er å skape bedre hverdager, og alt vi gjør handler om det. Personlig synes jeg det er en svært spennende og modig visjon som både forplikter og inviterer. I tillegg kan den måles opp mot arbeidet den enkelte gjør i konsernet. Du kan være med på dette uansett hvilken rolle du har i Ikea. Det er med på å gi mening til arbeidet. Og sist, men ikke minst: visjonen blir aldri fullstendig oppfylt. Den er et pågående mål.

I Engasjert Byrå har vi visjonen ”modigst i klassen”. Den utfordrer oss hver dag. Vi bruker den aktivt og måler egen innsats og adferd opp mot den. Den er et viktig internt styringsverktøy og den gjør oss bedre sammen.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi jobber fram modige visjoner sammen med kundene våre?

Book et møte med oss, da vel!