Verdiløse verdier?

Skrevet av Truls Wæraas. Rådgiver i Engasjert Byrå 07.11.2017.

EB Hovedfoto Verdiløse verdier?

Flere og flere virksomheter bruker tid og ressurser på å utarbeide og etablere verdier som en del av sin strategiske verktøykasse.

Verdiene har som mål å vise retning og skape holdninger og handlinger som er i tråd med selskapets intensjoner. Hvis verdiene skal gi mening må de derfor fylles med handling, ellers blir det bare flotte ord på et stykke papir. Verdiene skal altså omsettes i praksis, og skal bidra til å skape felles forståelse, retning og handlingsmønstre.

Det som i mange tilfeller har overrasket meg, er hvordan bedrifter forvalter og etterlever sine verdisett i strid med dette. Verdiene utvikles, ofte med entusiasme, glød og innleide konsulenter. Og så blir det stille. Den ønskede endringen uteblir.

Det kan være flere årsaker til dette, og ofte bunner det i manglende implementering og oppfølging, eller mangel på tid som noen kaller det.

La oss ta et eksempel jeg har opplevd selv.

Hva skjer når man for eksempel etablerer endringsglede som en verdi?  – Vi tør å utfordre og skape nytt, hver dag.

Denne verdien er en invitasjon til å tenke nytt, utfordre og stadig søke forbedring, både internt og ut mot kunder. Men hva skjer når ledelsen har en ovenfra og ned-holdning, hvor man forventer at organisasjonen gjennomfører etter ordre, og man unnlater å invitere og involvere de ansatte?

Resultatet ble i dette tilfellet at initiativrike medarbeidere som virkelig ønsker å bidra ble ignorert og fortiet. Det blir stor avstand mellom liv og lære, tillit svekkes og verdiene blir ingen veiviser. De blir verdiløse.

Er du nysgjerrig på hvordan vi i Engasjert Byrå jobber med å etablere og implementere verdier i virksomheter vi jobber med? Ta kontakt da vel, og book et verdifullt møte.