Den krevende strategien

Skrevet av Eva Jakola Johnsen, rådgiver i Engasjert Byrå. 16.10.2017.

EB Strategi

Ordet strategi er et maktord. Et ord for styrer, ledere og beslutningstakere. Det er et viktig ord for de fleste virksomheter. Men hva betyr det egentlig å ha en strategi?

Svaret er enkelt: Det betyr å ha en plan.

Ordet strategi er egentlig et militært begrep som handlet om å lage store militære operasjonsplaner. I våre dager bruker vi ordet både vidt og bredt, og alle som jobber i en virksomhet har på godt eller vondt et forhold til strategiske beslutninger.

For mange medarbeidere kan ordet strategi få det til å gå ned en rullegardin av apati og manglende interesse.

Fordi de ikke tror de jobber med noe som har med strategi å gjøre til daglig, fordi de ikke helt forstår hva det betyr, eller hva de skal gjøre med det. Fordi det ikke angår dem. Tror de.

En strategi er en plan for å nå et eller flere mål. Denne planen angår alle som jobber i en virksomhet. Min venninne jobber som plansjef i en virksomhet som jobber med å gjennomføre ulike produksjoner. Hun pleier å si at når planen er ferdig, er halve jobben gjort.

Det betyr at når vi har lagt en god strategi vet alle hva de skal gjøre, og hvorfor.

Det betyr også at en god strategi bør være mulig å gjennomføre i praksis og omsette til handling som gir de resultatene virksomheten skal nå.

For mange ledere er dette krevende. Det skal informeres og implementeres, besluttes og delegeres. Kanskje noen må sies opp? Må vi digitalisere? Kanskje noen må få helt andre arbeidsoppgaver?

Det er når strategien omsettes til handling det morsomme arbeidet starter, og det er her de største fallgruvene finnes. Vi må lykkes med implementeringen: Medarbeiderne må bli med! De må si: ”Yes we can!” og ”Dette gleder vi oss til!”, ”Dette angår meg!”, ”Dette får jeg til!”.

I Engasjert Byrå utvikler vi strategier sammen med kundene våre.

Vi hjelper også til med å omsette strategi til handling gjennom å skape intern begeistring.

Gjennom å informere om endring med positivt fortegn. Gjennom å gjøre strategien om til oppgaver og planer folk forstår og har lyst til å gjennomføre.

Endring er ikke farlig! Endring kan til og med være gøy! Og det er helt nødvendig. Og dessuten lønnsomt! Vil du høre mer om hvordan vi jobber med utvikling og implementering av strategi sammen med kundene våre?

Book et møte med oss og kom i gang med endring du også!