Tydelig tekst – lettere sagt enn skrevet?

Skrevet av Bjarne Bårdstu. Tekstforfatter i Engasjert Byrå 18.09.2017.

Tydelig Tekst Bjarne

Å skrive tydelig er rett og slett å vise leserne høflighet. De har det travelt nok som det er, og er neppe interessert i bruke mye tid på å tolke en vanskelig tilgjengelig tekst. Så kom raskt til poenget, vær klar og konsis. Det enkle er ofte … ja, du vet.

Hvordan skal så vi gå fram for å gjøre teksten tydeligst mulig? Det finnes selvsagt ingen fasit, men noen enkle regler kan være greie å ha. Følgende prinsipper for god kommunikasjon lærte jeg av prest, forfatter og foredragsholder Karsten Isachsen tidlig på 90-tallet:

  1. Ha noe å si.
  2. Si det.
  3. Når du har sagt det, slutt å si det.

1) dreier seg om å tenke nøye igjennom formålet med teksten. Hva vil du fortelle? Til hvem? Hva vil du at disse skal gjøre? Notér deg gjerne dette som stikkord før du setter igang (når du er ferdig, sjekker du om du har fått med deg poengene!).

2) høres enkelt ut – og bør være det. Likevel er det en del saker du må tenke over: Hvordan vil du si det slik at nettopp dine lesere forstår det? Hvilke ord bør du bruke? Du snakker sannsynligvis litt annerledes til bestekompisen din enn til din gamle rektor fra videregående. Derfor må du se for deg den eller dem du skriver til. Tenk muntlig, skriv som om dere sto ansikt til ansikt og snakket med hverandre – uten nødvendigvis å skrive på dialekt, da.

3) er en ekstra påminnelse om å være kortfattet. Har du fått fram poenget ditt, er det ikke nødvendig å tvære det ut. "Oversalg" av et budskap er mer irriterende enn effektivt. (Noen ganger kan det likevel være greit med en liten oppsummering eller repetisjon av hovedpoengene til slutt – det er en annen sak.)

Tre tydelige tips til slutt
Tenk enkelt. Ikke skriv "fremlegge forslag". Skriv "foreslå". Ikke skriv "foreta en vurdering", men "vurdere". Osv.

Skriv korrekt. Feil i rettskriving og grammatikk gjør teksten upresis og etterlater et slurvete inntrykk. La gjerne noen andre lese korrektur for deg, det er lett å bli "blind" for det en selv har skrevet.

Del opp teksten. Korte avsnitt gjør teksten mer behagelig å lese, og hjelper leseren med å holde oversikten.

Og så en siste sjekk før du sender verket fra deg: Les teksten høyt for deg selv. Da er det lettere å oppdage om teksten trenger ytterligere forbedringer.

Med ønske om en fortsatt Tydelig september til alle!

Bjarne Bårdstu
Ordmaker (tekstforfatter) i Engasjert Byrå

PS: En viktig del av jobben vår i Engasjert Byrå er å være tydelig på vegne av kundene våre. Trenger du hjelp til korrekturlesing, språkvask eller annet tekstarbeid er det bare å ta kontakt!