Tydelig identitet: Hvorfor er det viktig?

Skrevet av Tone Engberg. AD/Designer i Engasjert Byrå 15.09.2017.

PKF_2580

Hva gjør en bedrift tydelig? Og hvorfor er tydelighet viktig når det kommer til preferanser, altså det å bli valgt?

Identiteten og personligheten for en bedrift kan på mange måter sammenlignes med personligheten til et menneske.

Identitet er mer enn logo, det er helheten.

En tydelig identitet krever enkle og tydelige visuelle kjennetegn. I tillegg handler det om være konsistent i bruken av disse, så målgruppene dine kjenner deg igjen og husker deg.

Tydelige merkevarer hjelper oss til å ta valg. Mennesker liker å kategorisere, det ligger forankret i oss. Det er sånn vi ordner verden; ”den er blå”, "den er rød”, "den er billig", "den er dyr”, "det er kvalitet", "det er ikke kvalitet”.

Jo tydeligere vi klarer å være på hva vi formidler om oss selv, jo lettere er det for våre målgrupper å velge oss.

En identitet bygges opp av ulike virkemidler, og de vanligste virkemidlene i verktøykassen er:
– Logo
– Identitetselementer som bilder, figurer, former, mønstre
– Typografi
– Billedspråk
– Måte å snakke på og ordvalg

I Engasjert Byrå jobber vi både med å designe visuell identitet til nystartede virksomheter og redesigne og fornye identiteten for virksomheter som har eksistert lenge.

En typisk prosess ser slik ut:
Brief – research – idéprosess – moodboard/visuelle skisser og tanker – realitetssjekk – kommunikasjon – design – originalarbeid.

En god brief er et godt sted å starte ☺ det setter tankeprosessene i gang. Vi lytter og er nysgjerrig. Hvilken jobb skal designet gjøre, hvem er målgruppen?

Jeg gjør research og setter opp retninger med moodboard der det er riktig.
Jeg henter ofte inspirasjon fra omverdenen og starter med skisser på form, farger, typografi og det som skal til. Passer det best med foto eller illustrasjon? Hvilke sanser skal stimuleres?

"For meg er det viktig at designet representerer essensen av firmaet som ønsker endringer."

Hvordan skape et design som er varig og tilpasningsdyktig? Identiteten skal bygge stolthet internt i bedriften, like mye som den skal være tydelig utad.

Klikk for å se flere av våre jobber:

 

Book gjerne et møte nå for å snakke om hva vi i Engasjert Byrå kan gjøre for akkurat din bedrift!