6 tips til egen omstilling

Skrevet av Kolbjørn Nordvik, NLP-Coach og rådgiver i Engasjert Byrå. 25.09.2017.

Engasjert foto sept[1]

Omstilling er krevende. Er du heldig, har du mennesker rundt deg som heier, støtter og løfter deg i denne prosessen.

Hva får du så ut av de velmente rådene – og hvordan tenker du på din egen situasjon?

Omstilling er en utfordring fordi vi må endre på faste mønster, kjente oppgaver og trygge rammer.

Å omstille på det som gir forutsigbarhet, rokker ved selve grunnlaget i det som gir oss muligheten til å forenkle, gjenkjenne og automatisere livene våre.

Det motsatte blir å måtte forholde seg til uforutsigbarhet, utfordringer og det ukjente. Vi vet plutselig ikke lenger hva vi har, hva vi står i – og hva vi må takle framover. Krevende, med andre ord.

Her har du 6 tips til din omstilling fra meg:

Vær på jakt etter dine egne styrker. Omstillingssituasjonen kan rokke både ved selvfølelse og selvtillit. Lett å glemme at du har egenskaper, evner og talent som du nå har ekstra god bruk for. Å få høre om disse styrkene fra andre – supert. Å få høre det fra deg selv – GENIALT!

Skriv ned mulighetene som er her – og som dukker opp underveis. Det kan være fort gjort å gå glipp av noen av dem. Så her lønner det seg med systematikk og synliggjøring. Tenk, skriv, print, les, reflekter, velg og gjennomfør.

Bevisstgjør deg dine ambisjoner. Hva er viktig for deg å bidra med? Hva ville du ønsket deg hvis du fikk velge fra øverste hylle? På den måten skifter du fra det du er på vei bort fra – og over på det som ligger foran deg.

Er det mulig å se dette på en annen måte? Både negativitet, oppgitthet og tunge tanker kan stå i veien for det du trenger mest av alt i en omstillingssituasjon. Et enkelt og likefullt genialt spørsmål er nettopp – kan jeg se dette på en annen måte? Tving deg selv til å se etter alternative måter å forholde deg til situasjonen du står i på. Mange sier i etterkant av en omstillingsperiode, at de hadde godt av å tenke gjennom hva det var som var viktig for dem.

Bruk tid på det du kan påvirke selv! Er du avhengig av mange utenforstående mennesker og forhold som andre rår over, er veien lenger fram til en omstillt situasjon du kan være fornøyd med. Flaks er ingen strategi – det er og blir bare flaks. Det du selv påvirker, tar deg nærmere målet for hver eneste ting du gjennomfører på.

Vær god til å feire de endringene du oppnår. Alt med omstillingen som er med på å realisere mulighetene og oppfylle ambisjonene dine, fortjener oppmerksomhet. Et klapp på skulderen til deg selv, et kompliment fra din egen munn og et fornøyd blikk som møter deg i speilet. Gjør det – og merk forskjellen!

Som coacher, mentorer, rådgivere og prosessledere jobber vi i Engasjert Byrå med endringer, organisasjoner i utvikling – og mennesker i nettopp omstilling.

På møterommet i våre lokaler står det ”endring fryder!” med store sølvbokstaver på veggen.

Ikke alle er umiddelbart enige i skriften på veggen. Men endringer skjer over alt –  hele tiden – enten vi vil det eller ei. Bevisstgjøring og trening på hvordan endringer aktivt kan brukes til å oppnå de resultatene vi ønsker oss, er akkurat det samme som å ta styring på den omstillingsprosessen du står i.

Vi heier på mennesker som ønsker å ta styring på sin egen omstilling!