Les om Engasjert Ledelse

Vi mennesker drives og motiveres av å bli sett, hørt og forstått. Som leder er det avgjørende å være bevisst på hvordan du ser dine medarbeidere, hvordan du lytter aktivt til dem og at du viser forståelse gjennom handling og ord. I tillegg er det avgjørende at du legger til rette for å utvikle dine medarbeidere slik at også de blir gode til å se hverandre, lytte til hverandre og jobbe aktivt for å forstå hverandre. Det er engasjert ledelse.

Engasjert ledelse handler om å ha et bevisst forhold til ditt selskaps strategi. Det å vite hvor vi er og hvor vi skal – sammen. Men også det å vite hvordan vi skal komme dit og hvem som skal bidra med hva, og samtidig ha fokus på gjennomføringskraft og feiring av seirer underveis. Det handler om å gi og ta ansvar og det handler om å sikre eierskap gjennom involvering av alle medarbeidere. Det er engasjert ledelse.

Engasjert ledelse handler om å være bevisst på hvilke verdier du står for som leder og medmenneske, samt hvilke verdier selskapet du arbeider i står for. Du må vite hvorfor du går på jobb hver dag og hvordan ditt selskaps verdier kommer til uttrykk gjennom en vanlig arbeidsdag. Du må kunne etterleve verdiene i dialog og utvikling sammen med medarbeidere, kunder og leverandører. Ved å fokusere på verdibasert ledelse, vil du underbygge og styrke kulturen i selskapet og gå foran som inspirasjon.

Når du utfører engasjert ledelse, er det avgjørende at du byr på deg selv gjennom å vise med handling hva som er viktig for deg – og dermed viser du raushet i relasjonene du bygger.

 

Engasjert lederutvikling

For å være en god og reflektert leder, må du ha en stor grad av selvinnsikt.

Ved å ha innsikt i hvem du er som leder, vil du kunne vite hvor du har ditt utviklingspotensial. Vi vil ta deg igjennom en personlig profil (Insight Discovery) og gi deg gode verktøy for hvordan du skal lede basert på hvem du er.  Vi vil gi deg konkrete treningsoppgaver, basert på din arbeidshverdag, på hvordan du skal strekke deg mot å bli en mer engasjert leder.

Vi vil gi deg gode verktøy for hvordan du kan involvere og utvikle planer og strategier sammen med dine medarbeidere, og hvordan du sikrer god gjennomføringskraft mot målsettinger.

Vi vil fokusere på selvledelse og kunsten å gi og åpne for gode tilbakemeldinger.

Du vil bli bevisst på hva du står for som medmenneske og hvordan du identifiserer deg med selskapet du arbeider i.

 

Bevis på at du lykkes med engasjert ledelse

Et bevis på at du handler i tråd med de verdier du og selskapet står for, er når du treffer beslutninger som gir ønsket resultat, og som styrker omdømmet til deg som leder og til selskapet du jobber i.

Et bevis på at du lykkes, er at kunder og samarbeidspartnere velger nettopp deg og dere til å utføre jobben.

Et bevis er å motivere medarbeidere slik at de vet hvor de er og hvor de skal, men også hvordan de skal komme seg dit.

Vil du vite mer? Ta kontakt med marianne.danielsen@engasjertbyra.no - mob: 95 07 08 45

comments powered by Disqus