Omstilling og nedbemanning

Når de strukturelle endringene er vedtatt, kan organisasjonen benytte Engasjert Byrå til å legge en plan for tydelig og nødvendig kommunikasjon til de berørte parter og til å arbeide direkte med de menneskene som er under omstilling. Det kan være nedbemanning, omorganisering eller organisasjonsutvikling. Vi tar utgangspunkt i ledelsens strategiske grep og beslutninger - og hjelper menneskene å se muligheter videre.

Det gjør vi ved å kjøre gruppeprosesser, legge til rette for egenerkjennelse for situasjonen og bli bevisst på å fokusere positivt på de mulighetene som ligger i framtiden. Vi kjører individuelle løp med dedikerte coacher for å bidra til den enkelte medarbeiders videre prosess. Det gjelder både ved omorganisering internt og det å fokusere på nye muligheter eksternt.

I tillegg har vi god erfaring med å arrangere karrieredager, der vi inviterer inn vårt nettverk innen rekruttering og ser på konkrete muligheter når rekrutteringsbyråene presenterer seg og knytter kontakter. Vi kjører enkle jobbsøkekurs og legger til rette for speeddating med de ulike jobbkonsulentene.

Vi måles på effekten av prosessen som er fornøyde oppdragsgivere, fornøyde medarbeidere og mennesker som tar det viktige steget videre mot nye muligheter.

Og vi skreddersyr prosessen for din bedrift og du vil oppleve at enhetskostnaden per omstilte medarbeider er både verdifull og kostnadseffektiv.

Ta kontakt med marianne.danielsen@engasjertbyra.no - mob 95 07 08 45 for mer informasjon.

Vi benytter følgende metodikk: rådgiving, workshops, prosessledelse, 1:1 coaching, gruppecoaching, foredrag, kurs, mentoring, analyse og intervjuer

comments powered by Disqus