Når vi kjører verdiprosesser starter vi med å identifisere eksisterende kultur og verdier, og kjører en samlende prosess basert på dette. Vi får ofte oppdraget fra ledelsen eller fra styrerommet og har deretter fokus på å involvere medarbeidere for å sikre eierskap til verdisettet.

Prosessen kan også starte med et eksisterende verdisett der vi arbeider med eierskap, betydning og bevisstgjøring. Vi har effektive verktøy vi bruker i slike prosesser som både er motiverende og inspirerende - men i all hovedsak - skaper konkrete aktiviterer hvor medarbeidere ansvarliggjøres.

Se eksempel under - der vi har kjørt en god og langsiktig prosess sammen med Danica Pensjon (Danske Bank) - der effekten kjennes i hele bedriften, også på bunnlinja.

Kraftig vekst krever gode grep

Artikkel fra Adresseavisen - 21.aug, 2013                                                         

Tekst: Ann Iren Bævre                                                                                          

Foto: Glen Musk

Å være engasjert på jobb må øves på, hver dag. Engasjert byrå har drillet Danica Pensjon i det.

Hva sier du i telefonen og hva begynner du en mail med? Og har du husket å være både tilgjengelig og kompetent i dag?

Når de ansatte i Danica Pensjon tar seg et femminutt i sofaen har de fem hovedverdier å hvile blikket på: Verdiskapende, ordentlig, kompetent, tilgjengelig og engasjert. Når Hanne Pedersen, salgssjef på privat marked, henter kaffe på kjøkkenet blir hun møtt av beskjeden «Ditt engasjement og bidrag er viktig» , og ved vasken: «Tilstede for andre».

–Da jeg begynte her for tre år siden møtte jeg et lite firma med store ambisjoner. I løpet av kort tid har Danica Pensjon vokst fra rundt 40 medarbeidere til vel 90. For to år siden flyttet vi fra Heimdal og inn i nye og større lokaler i Nordre, sier Steinar Moen Sund, salgs- og markedsdirektør i Danica Pensjon.  

–Vi hadde produktet og fagfolkene, men vi måtte fremstå som mer samlet og enhetlig. Ekstra viktig syns de dette var siden de leverer tildels kompliserte produkter som folk flest har liten kunnskap om. Da må de kommunisere klart og tydelig, og inngi tillit.

Investering i de ansatte

Danica Pensjon tok kontakt med Engasjert Byrå, et byrå som jobber med endringer gjennom rådgivning, coaching og markedsføring, som også er i vekst og som nettopp jobber med å skape engasjement. Det ble ikke tatt lett på oppgaven, og i tre år har coachene og rådgiverne jobbet med Danica. De har sett på alt i hele organisasjonen, fra møtebooking til telefonkontakt og kleskode. Coachen Kolbjørn Nordvik og rådgiveren Marianen Danielsen beskriver seg nå som husvenner der de sitter i vinden oppe på takterrassen i sjuende etasje i Nordre.

–Danica har skjønt det, at hvis du skal ha endring, skape en kultur, så må du ta tak i folka. Det er folka som er viktigst, og dem må du investere i. De har også forstått at verdiene må forankres. Det hjelper ikke ha noen nedskrevne verdier om de bare ligger i en skuff, sier Nordvik.

Danica hadde et klart mål om å bli best på kundeopplevelsen. Utfra det ble det bestemt at det skulle utvikles et nytt servicekonsept. Det ble gjennomført workshops med alle ansatte, og her ble selskapets identitet kartlagt. Og konseptet drilles nå inn, alle har fått sin egen verdibok, «Den lille blå», som påminnelse, og verdiene de skal jobbe etter står også på vegger, kopper og musematter. Det har også blitt opprettet en egen stilling; Ansvarlig for kundeopplevelse, som jobber med dette på tvers av avdelingene.

Vanskelig på egenhånd

–Engasjert byrå har fått med alle de ansatte, ikke bare lederne. Det har vært kjempeviktig, sier salgssjef Pedersen.

–Men er det verdt pengene?

–Vi synes vi har forløst et potensiale, noe vi ikke hadde greid på egen hånd. Det er klart at slike prosjekter lett strander på bunnlinja, men vi bestemte oss for at dette ville vi bruke tiden og pengene det tok. I tillegg har humankapitalen vår økt og behovet for å etablere en felles kultur, kjerneverdier og servicestandarder ble tydelig. I dag er Danica en ambisiøs organisasjon med ansatte som har kunden i fokus. Vi opplever at Danica er blitt en attraktiv arbeidsgiver. Nå vil folk til oss, og de tenker seg om to ganger før de drar. Det er verdt investeringen, mener Moen Sund.

–Vi har gitt dem et system for det å etterleve verdier, ha stolthet og bevissthet, men det er først og fremst butikk. Vi møter gjerne fordommer, men vi er like knallharde som kundene våre på at det vi bidrar med skal gi økonomiske resultater. Den største utgiften Danica har hatt er bruk av tid og interne ressurser, ikke regningen fra oss, mener Nordvik.

–Kunne ikke Danica klart dette uten hjelp?

–Nei, det hadde blitt vanskelig. Noen må komme utenfra og se hele perspektivet, tore å stille de ubehagelige spørsmålene, få oss ut av komfortsonene våre og styre oss på rett vei, mener Pedersen.

Om Engasjert byrå:

- Engasjert Byrå er et endringsbyrå som skaper endringer gjennom arbeid med mennesker, visuell kommunikasjon og verdier.

- Leverer tjenester innen prosessledelse, strategi og lederutvikling på den ene siden, og strategisk design, kommunikasjon og markedsrådgivning på den andre.

 

- Byrå med 14 mennesker som har drevet virksomhet i snart 4 år.

- Engasjert Byrå har hovedkontor i Trondheim – og med avdelingskontor i Rissa og snart i Oslo. 

Om Danica Pensjon:

Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap.

Selskap i Danske Bank-konsernet.

Danica Pensjon Norgen har hovedkontor i Trondheim med 86 ansatte.

 

comments powered by Disqus