Dine ansatte bygger merkevaren

Du har kanskje møtt ham allerede, eller ble du sittende ved siden av henne på festen? Han eller hun som med stort engasjement legger ut om hvor fantastisk arbeidsplassen sin er. Det kan være arbeidsmiljøet, produktene eller tjenestene, ledelsen, firmaturene eller den forskjellen de gjør for kundene sine. Typisk norsk er det ikke – og ikke helt etter janteloven heller. Likevel, de finnes der ute – super-ambassadørene! Er du en selv, eller har du noen i nærheten?

Det å være en ambassadør for noe peker både innover og utover. Du er en stolt framsnakker, en som bevisst bygger og ivaretar visjon, verdier og mål internt i organisasjonen. Møter endringer og utfordringer med en konstruktiv og positiv innstilling. Du gir gode og balanserte tilbakemeldinger oppover og nedover i organisasjonen, melder deg til tjeneste og viser ditt engasjement uoppfordret. Gleder deg til å gå på jobben om morgenen, ser nytten i å tenke både langsiktig og kortsiktig, brenner for å oppnå de resultatene dere har snakket om, og er villig til å endre kursen om det skulle være nødvendig.

Like naturlig som du framstår som ambassadør internt, gjør du det eksternt. Du er stolt av arbeidsplassen din, ynder å fortelle hvor viktig jobb dere gjør, framhever menneskelige og materielle fordeler der du finner det naturlig, ser etter forretningsmuligheter og nettverksbygging med spennende folk, måler deg gjerne mot konkurrenter og er nysgjerrig på å utforske sammenhenger og mulige nye løsninger.

Dette synes du kanskje høres ut som et glansbilde etter hvert. Og ekstremversjonen av ambassadøren kan sikkert virke litt overveldende på trauste nordmenn. Men tenk hva det gjør med deg å være en super-ambassadør; tenk hvilket inntrykk det gjør på dine kolleger, dem du møter utenfor bedriften – og tenk hva det gjør for bedriften din. Det utløser energi, det bygger lagmoral, det styrker selvtilliten, det tiltrekker seg de riktige talentene og medarbeiderne, det øker konkurransekraften, det merkes på humøret, det skaper suksesshistorier og det påvirker de økonomiske resultatene direkte.
Det mest nærliggende spørsmålet er da – hvordan blir du en super-ambassadør? Er det noe som er medfødt, noe som kan læres, noe som kan legges til rette for å bli? Hvorfor er noen mennesker ambassadører – andre er det ikke? Hvorfor har noen bedrifter nesten bare ambassadører, mens andre strever med turnover, mistrivsel og dårlige resultater?

Svaret er ikke alltid det samme, men det starter med merkevaren du er ambassadør for. Det handler rett og slett om bedriften din. Det dere står for, vitsen med det dere gjør, rollen dere fyller – og måten dere gjør det på.

De som er ambassadører ser meningen med det de gjør. De tror på det. De vil fortsette å tro på det. Og de vil prøve å få andre til å tro på det samme.

En fin måte å finne ut av om du er der, er å stille deg selv fem spørsmål:

-       Gjør jeg det jeg synes er meningsfullt i jobben min? Får jeg utfordret meg selv i forhold til andre, får jeg den responsen og oppnår jeg den utviklingen jeg ønsker?
-       Hvorfor gjør vi i bedriften det vi gjør? Hva er vitsen, og hvilken rolle er det vi spiller?
-       Står vi for noe? Tror vi på det vi gjør, det vi sier og det vi skaper?
-       Har jeg og vi noe vi strekker oss etter, noe vi ønsker å oppnå?
-       Har jeg og vi det moro mens vi holder på?

Det vi vet er at ambassadørene finnes der ute. Enkelte ganger er det bedriften og bedriftskulturen som har født dem og holder liv i dem. Andre ganger er det ambassadørene som har skapt grobunn for en god og framgangsrik bedriftskultur.
Legg merke til det neste gang du møter en ekte ambassadør. Lytt til engasjementet, se iveren – og nyt effekten. Tren på å bli en du også!

comments powered by Disqus