Intern og ekstern kommunikasjon og markedsstrategi

Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å nå målsetninger. Dine ansatte er dine merkevarebyggere og der ligger det mye potensiale. Gjennom kontinuerlig, målrettet og helhetlig kommunikasjon med dine ansatte, vil bedriften ha større sannsynlighet for å nå målsetningene, bygge kultur og skape konkurransefortrinn. Dette gjøres gjennom en strategisk tilnærming og bruk av Engasjert Byrås metoder og verktøy. Vi gjennomfører og/eller legger til rette for strategiprosesser og utvikler, i tett samarbeid med kunden, effektive strategiplaner som underbygger selskapets overordnede målsetninger - internt og eksternt. Viktigheten av å etablere en felles forståelse for NÅ-situasjonen (status) og enighet om MÅL-situasjonen (målsetninger) er grunnlaget for en god strategi (endringsprosessen).

Vi benytter følgende metodikk: Rådgiving, workshops, prosessledelse, 1:1 coaching, gruppecoaching, foredrag, kurs, mentoring, analyse og intervjuer.

comments powered by Disqus