Bjørgen og Danielsen – helt like?

Hei, jeg heter Marianne og jeg kan ikke å gå på ski.

Ja, jeg har prøvd mange ganger, men jeg får det bare ikke til. Finner ikke flyten, liksom. Blir sur. Det er ikke bra for noen, det.

Så. Gjennom Sparebank1 SMN fikk jeg et interessant oppdrag. De lurte på om jeg kunne tenke meg å intervjue hele Norges skistjerne, Marit Bjørgen, på scenen under et kundearrangement.

Se for deg følgende; den som er desidert dårligst på ski i Trøndelag skal møte den som er best på ski i hele verden i en samtale. Den ene ytterenden møter den andre. For et skue?

Men så. Så kommer dagen og Danielsen møter Bjørgen. Jeg må innrømme at jeg er nervøs, hun er en stjerne, jeg er Marianne.

Men vet du hva? Bjørgen var nervøs hun også. Hun sa det til meg. Så var intervjuet i gang og jeg kjente på en ekte fascinasjon overfor dette mennesket, som egentlig er akkurat som alle oss andre, bare så utrolig god til å gå på ski. Og jeg dykket ned i akkurat dette – hva er det som gjør at hun er blitt så god? Marit fortalte at det handler om å sette seg mål og bryte det ned til hva hun gjør i hverdagen, og hele tiden søke utvikling. Hun motiveres av egen og andres utvikling.

Vet du hva, Marit? Vi er jo helt like. Det du beskriver er akkurat det samme som jeg gjør i hverdagen min. Jeg har gjort dette med Engasjert Byrå. Jeg har fulgt akkurat denne strategien i prosjektet Gi bort dagen og jeg gjør akkurat det samme nå under oppstarten av Radio Trondheim. Jeg setter meg mål, bryter det ned til gjennomførbare og realistiske aktiviteter, og iverksetter. Gjennom alt dette utvikler jeg meg som menneske, noe som er utrolig motiverende og gir meg masse energi.

Kanskje jeg også er en form for toppidrettsutøver? Innen mitt eget felt?

I tillegg forteller Marit at hun er avhengig av teamet rundt seg. Smørere, trenere, mediehåndterere og lagkompiser. De har alle avgjørende roller for at hun skal kunne prestere godt nok, hvile nok, for å nå nye treningsmål og utvikle seg og stå øverst på pallen.

Det kjenner jeg meg igjen i. Hva hadde jeg fått til uten gode og støttende kolleger, mennesker med komplementær kompetanse og egenskaper som jeg ikke har? Jeg trenger analytikere, strukturmennesker og engasjerte folk rundt meg. Jeg trenger den kollegaen som sikrer at jeg har riktig blodsukkernivå for å prestere godt nok på jobb. Jeg trenger styreledere som utfordrer, gjensidighet i nettverk og påfyll utenfra. Og jeg trenger en familie som forstår hvorfor dette er viktig for meg.

Jeg trodde at Marit og jeg var så ulike som det gikk an å få oss – ytterpunkter – men så viser det seg at vi har presis den samme tilnærming til det vi brenner for. Bjørgen og Danielsen.

Marit – du skal få lov til å lære meg å gå på ski. Og om du får til det, Marit, så skal vi begge feire og "suge på karamellen" i mange timer, kanskje døgn? Dét er måloppnåelse, det!

comments powered by Disqus

Ha meg unnskyldt!

Av Marianne Danielsen, daglig leder og rådgiver i Engasjert Byrå

Jeg sitter i prosjektmøter, kundemøter og styremøter der det alltid skjer noe viktigere utenfor det møtet jeg deltar i.

Hvorfor er du på jakt etter det som er viktigere enn det som skjer akkurat her og nå?

Det må jo være sånn, siden du sitter med mobiltelefonen din og leser, svarer eller scroller.

Hva er det som gjør at du har oppmerksomheten din rettet mot noe annet? Mot noe annet enn møteleder, den som har ordet, den som framfører sitt budskap, som har satt av tid og er avhengig av at akkurat du er tilstede og lytter?

Jeg lar meg ikke imponere av at du tilsynelatende er travel og uunnværlig. Jeg mener derimot at den typen oppførsel påvirker ditt personlige omdømme. Klarer du å være tilstede, eller må du bare sjekke, melde, oppdatere eller svare? 

Jeg er full av respekt for deg som gir klar beskjed før møtet at “ – Jeg venter en viktig telefon”, ” – Jeg har en beskjed som er avgjørende for et prosjekt jeg skal i gang med” eller ” – Jeg har en syk mor som jeg må følge opp”.

Som møteleder skal jeg fra nå av være klar på at jeg forventer tilstedeværelse i mine møter, og at å lese, svare eller scrolle på mobilen aksepteres selvsagt med gyldig grunn.

Jeg har invitert deg, så får du ha meg unnskyldt – jeg forventer at du bruker din tid på vårt møte og på meg.

#hamegunnskyldt

comments powered by Disqus

Klar for utfordring!

Heidi leder en bedrift i Norge med 60 ansatte. Bedriften har vokst raskt i løpet av de siste fem årene – noe som selvfølgelig har påvirket ansvaret til øverste leder også.

Heidi har en ledergruppe bestående av seks stykkere. De har vidt forskjellige ansvarsområder i bedriften – samtidig som de er svært avhengige av hverandre for å skape de resultatene styret i  bedriften forventer. Det blir stilt tøffe krav, økte budsjetter og det er press på å holde bemanningen nede.
Alle medlemmene i ledergruppa er tett på sine avdelinger, deltar direkte i den operative virksomheten fra dag til dag. Bedriften gjør det godt, leverer resultater, men er svært sårbare både i forhold til interne voksesmerter og eksterne samarbeidspartnere som legger mange premisser for resultatoppnåelsen.

De interne forholdene merkes på kulturen i bedriften. Virksomheten har vært preget av oversiktlig driftsorganisasjon der alle kjente alle – og alle visste det meste som foregikk. Nå har det blitt vanskeligere. Mange nyansettelser har vært nødvendig. Ny kunnskap og flinke folk har blitt med på laget. Men mange av de som har vært med lenge, savner nærheten og samholdet som preget kulturen tidligere. Utfordrerrollen er rett og slett litt mer krevende med flere på laget, er det mange som mener. Det kommer også fram i medarbeiderunderøkelsene. Det har også blitt færre og færre som melder seg på sommerfestene, julebordet og som blir med på lønningspilsen. Bedriftskulturen har rett og slett endret seg.

Heidi merker en utfordring i forhold til den interne kommunikasjonen også. De er flinke til å gjennomføre regelmessige allmøter i bedriften, men det mangler engasjement, respons og effekt. Det blir stort sett enveiskommunikasjon, ren informasjonsoverføring – og nå lurer Heidi på om de får igjen for den innsatsen i form av det som sitter igjen hos de ansatte etter møtene. En annen ting er at tre av lederne i ledergruppa scorer under middels på evne til å kommunisere tydelig til sine avdelinger. Dette har også kommet fram på medarbeiderundersøkelsene. Heidi har tatt det opp med de lederne det gjelder, men stort sett har utfordringer i forhold til bemanningssituasjon og innkjøringsvansker med nye systemer blitt trukket fram som årsak.

Det har også kommet fram i interne undersøkelser at de ansatte synes ledergruppa er utydelig som enhet. De forholder seg til Heidi som øverste leder, til sin avdelingsleder som sin faglige og personalansvarlige nærmeste overordnede, men ledergruppa – hva er funksjonen her?

Når det kommer til den eksterne kommunikasjonen, går mye tid til å håndtere to av lederne i ledergruppa som har store utfordringer med å samarbeide. Disse to har ansvarsområder som påvirker både strategi, planlegging og utforming av budskap som skal ut til omverdenen. Dette skaper mange interne kamper, det kommer opp i ledergruppemøter og det fører til ekstrarunder for å kvalitetssikre det som skal formidles utad fra bedriften. Heidi merker at de to ofte dukker opp på hennes kontor for å legge fram sitt syn på saken – og for å vinne hennes støtte. Forsøkene på å samle de to til felles møter med Heidi til stede, virker som det hjelper godt på situasjonen der og da, men etterpå er det ofte tilbake til samme stillingskrig. Dette har det også kommet reaksjoner fra samarbeidspartnere på dette. De opplever kommunikasjonen som utydelig og krevende å forholde seg til.

Heidi har kjørt en strategiprosess med ledergruppa. De har jobbet seg fram til en visjon, verdier og et kundeløfte. Det tok mye tid, var en spennende prosess med høy temperatur og mange sterke meninger. Alle i ledergruppa var enige om at dette var en viktig prosess. Viktig for dem selv, viktig for alle avdelingene, viktig for den enkelte medarbeider, viktig for rekrutteringsarbeid og omdømme – og sist men ikke minst så var det viktig overfor samarbeidspartnere og kunder. Etter mange arbeidsmøter og høylytte diskusjoner på ordvalg og formuleringer – kom de endelig fram til et resultat de kunne si seg fornøyd med. En av tingene Heidi mente var viktigst, var den interne enigheten om at de skulle ha en prestasjonskultur i bedriften. Det tror Heidi sterkt på i forhold til å oppfylle hennes forventninger til seg selv, til ledergruppa si og til bedriften. Hun kjenner i ettertid at verdiene som de kom fram til bærer litt preg av å være et kompromiss for å få sterke personligheter i ledergruppa til å enes om noe innenfor den selvpålagte tidsfristen.
Nå er det 6 måneder siden de hadde kick-off på Visjon, verdier og kundeløfte. Stor fest med presentasjon og rom for reaksjoner. Mottagelsen var god, men kanskje ikke helt så entusiastisk som ledergruppa hadde forventet seg. Det var to stykker fra ledergruppa som hadde tatt på seg oppgaven med lanseringen. De er flinke og arbeidssomme organisatorer som har gjort mange sånne ting før også. Og det var en praktisk måte å løse det på med det arbeidspresset som lå på alle der og da.
Helt siden kick-offet har det vært litt stille rundt innholdet i det som ble presentert. Det trekkes fram en slide med verdiene i fellesmøtene og i ledergruppa – og visjonen kom opp på to roll-uper ved inngangspartiet. Så veldig mye mer har ikke skjedd. Og Heidi er langt fra fornøyd med situasjonen. Alt det arbeidet for dette? Nei, her må det jobbes mer bevisst, men hun vet ikke helt hvordan.

Heidi har akkurat fått beskjed fra en av de viktigste samarbeidspartnerne til bedriften: De ser at det er nødvendig med en kraftig omstillingsprosess og mulig nedbemanning i sin virksomhet. Heidi er usikker på hva dette betyr for dem. 

 

Heidi er ingen virkelig person – og bedriften er også et tenkt tilfelle.
Den situasjonen Heidi befinner seg i som øverste leder, beskrivelsen av Heidis ledergruppe og de forholdene som kjennetegner bedriften Heidi leder er også ren fiksjon. Men kjente du igjen noe av dette?
Kanskje er du leder selv, kanskje er du mellomleder, kanskje er du ansatt i-, eller samarbeidspartner med en bedrift der én eller flere av beskrivelsen passer. Vi møter disse utfordringene hver eneste dag i jobben vår som rådgivere og prosessledere. Og vi vet – i likhet med Hilde fra historien – at det er nødvendig å ta tak. Ingen har sagt at det nødvenigvis er enkelt, men det er nødvendig.

I Engasjert Byrå jobber vi både med strategiprosesser, bedriftskultur og kommunikasjon internt og eksternt i mange ulike bransjer. Vi er inne i ledergrupper, vi coacher, er mentorer og samtalepartnere for ledere og mellomledere. Vi holder lederkurs og vi trener presentasjonsteknikk, holder motivasjonsforedrag og utfordrer kundene på gjennomføringsevne.
Utgangspunktet kan være så forskjellig. Noen trenger mye og grunnleggende prosesser – mens andre trenger fintuning og hjelp til å hente ut de siste topprosentene.
Det som er fellesnevneren for kundene våre er at de ønsker alle å bli bedre på det de gjør, de ser at omgivelsene endrer seg og erkjenner behovet for å endre seg selv, og de er klare til å overgår sine egne forventninger.

Ønsker du et møte der vi prater om din bedrift sine utfordringer – ta kontakt i dag:

Marianne Daniselsen
Daglig leder/rådgiver
marianne.danielsen@engasjertbyra.no
+47 950 70 845

Kolbjørn Nordvik
Coach/rådgiver/sertifisert NLP-Coach
kolbjorn.nordvik@engasjertbyra.no
+47 934 15 521

Linn Katrin Bergset
Leder Engasjert Byrå Oslo/rådgiver
linn-kathrin.bergset@engasjertbyra.no
+47 901 07 475

Gro Eide
Rådgiver/sertifisert NLP-Coach
gro.eide@engasjertbyra.no
+47 900 29 009

Bård Berkaker
Kommunikasjonsrådgiver/PR
bard.bjerkaker@engasjertbyra.no
+47 900 67 007

Christian Banken
Rådgiver/lederutvikling
christian.banken@engasjertbyra.no
+47 922 89 912

 

 

 

 

comments powered by Disqus

"Massevis av energi å ta med seg videre!"

To av Trondheims største ledertalenter forteller om Engasjert lederprogram 

I høst går Engasjert Byrås «Engasjert lederprogram» av stabelen for tredje gang. Programmet ble startet i 2014 med mål om å skape en felles arena for de dyktigste ledertalentene i Trøndelag. 

Gjennom 8 utfordrende og lærerike kursdager blir deltagerne utfordret til å tenke nytt, utvikle seg selv og bli bevisst sine styrker og utviklingsområder som leder. Vi har intervjuet to av disse ledertalentene for å høre hvilken effekt programmet har hatt. 

EB Ledertalent _Erlend _630x 300

Erlend Solum Ledang er salgsleder i Consort AS, et T.M.-selskap som har vokst fra 2 til 60 ansatte på litt over 5 år, og som ble gasselle-bedrift i 2014. Mye av denne suksessen skyldes dyktige ledere på alle nivå, og Consort har hatt med deltagere i alle runder av Engasjert Byrås lederprogram siden oppstarten høsten 2014. 

 

Kan du si litt om hvem du er og hva din lederrolle er i dag?

- Jeg er 25 år, kommer fra Namsos og jobber i dag som salgsleder for TM-selskapet Consort AS. Jeg er en lettrørt Namsosing med stort konkurranseinstinkt og er nok på grensen til fotballgal. På jobb er jeg opptatt av at folk trives på arbeidsplassen sin, og som leder mener jeg gode resultater skapes igjennom godt engasjement, tilstedeværelse og initiativ. Både for ledere og de ansatte. 

Hva var grunnen til at du ønsket å delta på Engasjert Byrås lederprogram? 

- Jeg har lenge ønsket meg bredere kompetanse innenfor lederskap. Da muligheten til å være en del av Engasjert Byrås lederprogram dukket opp var det enkelt å takke ja. Lederprogrammet virket veldig annerledes (på en god måte) enn lederprogram jeg har hørt om tidligere. Det gjorde meg nysgjerrig. Et program der jeg kan utfordre/utvide komfortsonen min, møte flere i samme situasjon og kunne dele erfaringer og bygge nettverk ville jeg ikke være foruten. 

Hvordan opplevde du det å møte andre unge ledere i samme situasjon som deg selv?

- For meg har det hele veien (også i etterkant av programmet) vært inspirerende å få bli kjent med dem jeg var på kurs med. Å høre om suksessene og motgangene alle har vært igjennom, gjør at man blir bedre forberedt til fortsettelsen av lederkarrieren. 

Hva var ditt største «aha-moment» i lederprogrammet? 

- Effektivisering av arbeidsdagen/-måten – dette har betydd mye for meg, og er nok noe som enhver leder har bruk for. Tipsene rundt dette har jeg tatt med meg videre, det gjør at jeg har fått større gjennomføringsevne og får unna flere arbeidsoppgaver i løpet av en dag/uke/måned enn tidligere. I tillegg fikk jeg et knalltips om å «kose meg» med hjertebanken jeg får når jeg blir nervøs, istedenfor å la den ta knekkken på meg. Det har virkelig fungert! 

Hva var det mest utfordrende med å delta i Engasjert Byrås lederprogram? 

- Godt spørsmål, den gangen var det nok å stå foran mennesker jeg ikke kjente fra før og holde presentasjoner. Noe jeg hele veien har ønsket å bli bedre til og føle meg tryggere på. Jeg så alltid på meg som nervøs (hjertebank og tørr i munnen) foran forsamlinger jeg ikke kjente. Takket være lederprogrammet føler jeg at jeg selv har tatt store steg det siste året. 

Hvilke tema i lederprogrammet synes du ga deg mest, og hvorfor? 

- 80/20-regelen har jeg allerede nevnt som et godt tilskudd til arbeidsdagen min. I tillegg vil jeg nevne utfordringer knyttet til komfortsonen. Jeg valgte bl.a. å gå til ukjente folk på gata og spørre dem rett ut: «Hva er førsteinntrykket ditt av meg?» Så måtte de skrive det ned på en lapp og signere. Ukomfortabelt? Ja, men gud så givende i etterkant, da vet jeg at jeg tør gjøre det og det gir meg godt med ekstra energi og et bra spillerom med hensyn til min egen komfortsone. 

Hvordan vil du si programmet har endret din måte å drive ledelse på? 

- Jeg bruker mindre tid på planlegging – og mer tid på gjennomføring. Jeg har lengre og bedre dialoger med de ansatte. Det å engasjere meg mere i deres utfordringer og i større grad være en medhjelper/sparringspartner gir meg mye når vi lykkes sammen. Dette har jeg bedre tid til når jeg får lagt en effektiv plan for min egen arbeidsdag. 

Hva vil du si til andre som vurderer å delta på Engasjert Byrås lederprogram?

- Om du allerede vurderer å melde deg på – så meld deg på. Om du ikke har vurdert det, begynn å vurder det. En ting er at du vil lære mye om deg selv og ta nye steg i riktig retning. Samtidig vil du få et større nettverk som kan være bra for deg og din bedrift. Men ikke minst skaffer du deg god kontakt med folk i tilnærmet samme posisjon som deg, som gjør at du har sparringpartnere for resten av livet. Utnytt sjansen. Meld deg på programmet og engasjer deg. 

Andre ting du ønsker å nevne om lederprogrammet? 

- I tillegg til et inspirerende og nytenkende lederprogram får man virkelig en gjeng med engasjerte foredragsholdere og kursledere som ønsker å utfordre deltakerne og se en personlig utvikling hos alle. Det gir massevis av energi å ta med seg videre. 

 

EB Ledertalent Kristina _630x 300

Kristina Brend er 25 år og masterstudent i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I tillegg driver hun et konsulentfirma innen digital rådgivning, og har vært med på å starte firmaet «Norsk Redningsdrone». 

Kristina har også vært med og starte tekonologinettverket «Girl Geek Dinners» som i dag har over 600 medlemmer. Som om ikke dette var nok jern i ilden for en 25-åring, sitter Kristina også i programkomitéen til Trondheim Developer Conference. 

Kristina, hva var grunnen til at du ønsket å delta på Engasjert Byrås lederprogram? 

- Jeg hadde hørt mye positivt om Engasjert Byrå, og er som menneske naturlig nysgjerrig. Jeg har store ambisjoner, og ønsker derfor å utvikle meg selv kontinuerlig. Jeg ber stadig om tilbakemeldinger, men mannen i gata er som regel bare hyggelig. I dette programmet skulle man legge kortene på bordet, og det trigget meg. Det er mange naturlige feller å gå i som leder. Hvordan man tror man blir oppfattet trenger ikke å stemme med virkeligheten, og alle mennesker er ulike og krever derfor ulik ledelse. Dette er innsikt som er veldig verdifull. 

Hvilken effekt hadde det på deg å møte andre unge ledere i programmet? 

- Gruppen vår var veldig mangfoldig, både i alder, yrke, ambisjoner, kjønn og personlighet. Det var en enorm fordel. Litt skummelt i starten å erkjenne at du sitter i et rom og skal gi masse av deg selv med andre som ikke tilhører din typiske omgangskrets, men det gjorde at alle øvelsene vi utførte ga mye større perspektiv. Vi lærte rett og slett mer! 

Hva var ditt største «aha-moment» i lederprogrammet? 

- Det var nok når vi kjørte personlige tilbakemeldinger rundt bordet og egenskaper jeg hadde hatt fokus på å korrigere hos meg selv ble trukket frem som positive av gruppen. 

Hva var det mest utfordrende med å delta i Engasjert Byrås lederprogram? 

 - Det var nok å gi helt av seg selv. I all form for selvutvikling så får du tilbake akkurat like mye som du legger inn. Man sitter ikke der for å imponere eller prestere, men man sitter der for å lære og vokse. Det er utfordrende, men gir veldig mye tilbake dersom man utnytter det. 

Hvilke tema i lederprogrammet synes du ga deg mest, og hvorfor? 

- Jeg kommer til å ta i bruk verdibasert ledelse og coaching i størst grad. Det fungerer både til selvledelse og ledelse av andre. I tillegg var det svært nyttig å få tilbakemelding på egen presentasjonsteknikk. Jeg hadde også stor nytte av medietreningen. 

Hvordan vil du si lederprogrammet har endret din måte å drive ledelse på? 

- Jeg har nok mer fokus på hvor annerledes andre mennesker er enn meg, og at de derfor foretrekker andre måter å ledes på og å gjøre ting på – og at det er helt greit! Den gylne regelen "Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg" fungerer ikke alltid i god ledelse. 

Hva vil du si til andre som vurderer å delta på Engasjert Byrås lederprogram? 

- Dersom du ønsker en utfordring, og har et genuint ønske om å utvikle deg selv, så er lederprogrammet noe for deg. Dersom du er leder og har unge talenter i bedriften, så får du en gave tilbake dersom du sender dem på Engasjert Byrås lederprogram – en god investering, rett og slett! 

Å møte ledere som Erlend og Kristina er en inspirasjon, både for andre deltagere og for oss som er kursholdere. Gjennom denne møteplassen får vi delt erfaringer på tvers av bedrifter, og diskusjonene som oppstår i dette samspillet utvikler både deltagere og kursholdere. 

Er du leder eller har ansvar for ledere som trenger faglig og personlig utvikling? Ta gjerne kontakt med kursansvarlig Christian Banken på christian.banken@engasjertbyra.no eller mobil: 92289912. 

Ny runde av lederprogrammet starter i november, og det er enda noen plasser ledig.

comments powered by Disqus

Nå skal vi spre giverglede og frivillighet hele året!

Maria Peltokangas

Daglig leder, Gi bort dagen 

Vi har store ambisjoner for Gi bort dagen, og nå tar vi engasjementet et langt skritt videre. I sommer ble nemlig det ideelle aksjeselskapet Gi bort dagen AS opprettet. Dette har vi gjort fordi vi har så stor tro på at bedrifter over hele landet kan være med på å skape et mer medmenneskelig samfunn, og med Gi bort dagen viser vi hvor enkelt det er!

Samfunnsansvar i praksis – enkelt og gjennomførbart

Gjennom samarbeid med Gi bort dagen får du kjenne på at samfunnsansvar kan være nært, konkret og ekte, og du opplever resultatene med en gang. Vi kobler givere til mottakere (frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører) for at flest mulig bedrifter skal få kjenne på den gode følelsen av å gi. 

 

I løpet av de siste fire årene har vi vist flere hundre bedrifter at samfunnsansvar enkelt lar seg praktisere – med glede. Mange av koblingene har utviklet seg videre til strategiske samarbeidspartnere, og det er da vi vet at vi lykkes!

Gi bort dagen hele året rundt

Vi snur nå på flisa. Vi vil jobbe med å lage gode koblinger mellom givere og mottakere gjennom hele året. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra mottakerne. Behovene er der hele året, og de varierer med sesonger og hendelser. Selveste Gi bort dagen, dvs. skuddårsdagen 29. februar, blir en merkedag for giverglede og frivillighet. Da skal vi blant annet arrangere en konferanse om akkurat disse temaene. 

Lanserer partnermodell for næringslivet

For å til en bærekraftig virksomhet som kan jobbe med koblinger gjennom hele året lanserer vi en partnermodell for bedrifter. Gjennom å bli partner av Gi bort dagen vil bedrifter få hjelp til å forankre sitt samfunnsansvar i selskapets verdisett og strategi. Bedriften vil få tilgang til et stort nett av frivillige organisasjoner. I tillegg blir man også del av et nettverk av selskaper som er opptatt av å skape et mer inkluderende samfunn og ta ansvar for sitt lokalmiljø. 

Hvordan kan du bidra?

Vi trenger nå deres hjelp til å få til dette. 

  • Du kan ta kontakt dersom du jobber i en bedrift som kan være en potensiell partner for Gi bort dagen. 
  • Du kan tipse oss om du kjenner til en frivillig organisasjon eller sosial entreprenør som trenger hjelp.
  • Du kan følge med på hva som skjer med oss i sosiale medier og vise din støtte. 

 

Gi bort dagen inspirerer mennesker over hele verden – det er vår visjon som vi nå realiserer! 

comments powered by Disqus