Intern og ekstern kommunikasjon og markedsstrategi

Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å nå målsetninger. Dine ansatte er dine merkevarebyggere og der ligger det mye potensiale. Gjennom kontinuerlig, målrettet og helhetlig kommunikasjon med dine ansatte, vil bedriften ha større sannsynlighet for å nå målsetningene, bygge kultur og skape konkurransefortrinn. Dette gjøres gjennom en strategisk tilnærming og bruk av Engasjert Byrås metoder og verktøy. Vi gjennomfører og/eller legger til rette for strategiprosesser og utvikler, i tett samarbeid med kunden, effektive strategiplaner som underbygger selskapets overordnede målsetninger - internt og eksternt. Viktigheten av å etablere en felles forståelse for NÅ-situasjonen (status) og enighet om MÅL-situasjonen (målsetninger) er grunnlaget for en god strategi (endringsprosessen).

Vi benytter følgende metodikk: Rådgiving, workshops, prosessledelse, 1:1 coaching, gruppecoaching, foredrag, kurs, mentoring, analyse og intervjuer.

comments powered by Disqus

Tekst

Den gode teksten kan si alt. En tekstforfatter kan bidra med så uendelig mye mer enn selve ordene. Det handler om ideer, innganger, språkdrakt, helhetsuttrykk og prioriteringer. Tekst handler om å gjøre seg forstått på en måte som du ønsker at andre skal oppfatte deg som. Det handler om å bli lagt merke til, forstått – og det handler om påvirkning. Alt fra brosjyretekster, årsberetninger, pay-off, idéutvikling til tekst for web og mye mer.

Engasjert Byrå har en meget erfaren og dyktig tekstforfatter som hjelper mange av kunden våre til å framstå på den måten de aller helst vil. 

Arbeidstilsynet Liker Engasjert Byrå

Arbeidstilsynets kommunikasjonsrådgiver Gro Olsvold uttaler:

Vil takke for et godt samarbeid med årsrapporten, og ikke minst et bra ferdig produkt. Vi har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra ansatte om flott kombinasjon av layout, foto og tekster.

I samarbeid med en engasjert arbeidsgruppe i Arbeidstilsynet har vi i Engasjert Byrå fått produsert en flott årsrapport for 2010.

Tone har, i samråd med kunden, kommet frem til et varmt og åpent utrykk, der Arbeidstilsynet byr på seg selv i form av mennesker med kompetanse innen ulike felt. Godt samarbeid, samt dedikerte mennesker gjør at sluttproduktet ble fortreffelig.

På dette prosjektet har fotograf Jan Christian Sørlie som vanlig levert foto av høy kvalitet. 

comments powered by Disqus

En fin dag for anerkjennelse

Dagen i dag, tirsdag 28. juni, er en fin dag for anerkjennelse. Like god som hvilken som helst annen dag, i grunnen. For vi kan alltid bli bedre til å sette pris på hverandre uansett dato eller ukedag.

Så nå skal jeg skryte av et kurs vi har holdt for en kunde. Jeg skal skryte av oss selv. Litt utypisk norsk (kanskje mer trøndersk), men er man gode, ja så må man jo få lov til å si det. Høyt.

I mai kjørte Marianne og Kolbjørn et firedagers kurs for en kunde. Målsetningen var at kunden skulle styrke seg innen fire felter:

kommunikasjon – motivasjon – kundeservice – samhandling.

Etter fire dager med rundt 60 ambassadører som ga av seg selv, oppnådde vi høy involvering, som gav seg utslag i effektiv trening og nyttige øvelser for hver enkelt.

Og når vi spurte dem, i etterkant, om hvordan de mener at kurset og innholdet vil påvirke arbeidsdagen deres i fremtiden?

Da svarte 91% av respondentene positivt eller svært positivt.

Og det er et godt resultat. Og neste gang – så skal det bli enda bedre – det er målet vårt!

comments powered by Disqus

Prosjektledelse

Å styre et prosjekt kan ofte være det umuliges kunst. Noen er imidlertid født til oppgaven. Det handler om å ha den hele og fulle oversikt, det handler om å vite hvorfor, hvordan, hva, når og hvem – hele tiden. Det dreier seg om å vite hvor pengene tar veien, hvor pengene skal ta veien, det dreier seg om å samkjøre mange ulike komponenter i en målrettet strøm. Resultatet av god prosjektledelse er at alt går som planlagt – og at den ønskede effekten oppnås.

Engasjert Byrå har tre fantastisk dyktige og detaljorienterte prosjektledere som holder orden på det meste. De løser det som må løses for at kundene skal nå målene sine. 

Kom i gang – ja takk!

Endringsprosesser kan både trigge og skremme mennesker.

I utryggheten ligger ofte frykten for det ukjente – samtidig som lysten etter positiv utvikling trekker oss i motsatt retning.

Hva gjør du med en faglig arbeidsoppgave som ligger foran deg – og du ikke helt klarer å se hvor du skal starte? Hvordan kommer du i gang med prosjektet du har utsatt så alt for lenge?

Nå har du sjansen til å ta tak i en konkret utfordring/problemstilling – og få hjelp til å komme i gang.

Kurset er en effektiv og målrettet prosess der utfordring/problemstilling vil påvirke hvordan du ønsker å framstå som ambassadør for deg selv og bedriften din. Temaer som er relevante i denne sammenhengen er:

-        analyser nå-situasjonen

-        sett riktige og positive mål – og delmål

-        skap riktige strategier for hvordan du kommer i gang

-        legg en plan for framdrift og bevis på at du jobber i riktig retning

-        se overføringsverdi til andre situasjoner

Summen av dette utgjør mulighetene du har til å skape positive endringer og jobbe effektivt med konkrete utfordringer.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Motivasjon og lyst til å skape endringer og effektive  prosesser er motoren her. Diskusjoner, teori, konkrete tips og refleksjon vil sammen med praktiske øvelser utgjøre metodikken undervegs.
Kurset blir ledet av en kreativ markedsøkonom – som jobber med markedsrådgivning til daglig, og en sertifisert NLP-coach og pedagog som trener mennesker hver eneste dag.

Kurset kan eventuelt tilrettelegges og spisses mot team, avdelinger og bedrifter som ønsker å jobbe med disse temaene sammen.

 

Varighet 5 timer – lunsj i midten

Marianne Danielsen – er utdannet siviløkonom, har lang erfaring med merkevarebygging i dagligvarebransjen og flere år som markedsrådgiver i reklamebyråer.
Marianne er full av ideer, erfaringer og tanker om hva som gjør mennesker bedre, hvordan prosesser kan struktureres og resultater brukes til videre inspirasjon for dem hun møter.

Kolbjørn Nordvik – er utdannet innen pedagogikk og medievitenskap, har lang erfaring som kursholder, coach og inspirator. Kolbjørn er sertifisert Coach Master i NLP – og jobber hele tiden for at mennesker skal få utløp for hele sitt potensial. Motivasjon og engasjement er drivkraften i prosesser der Kolbjørn deltar.

comments powered by Disqus

Vi utvikler mennesker

I løpet av dette siste året har vi i Engasjert Byrå arbeidet med mange ulike mennesker i ulike bedrifter. Noe av det mest givende man kan gjøre, er å hjelpe medarbeidere til å leve opp til sitt fulle potensial. Menneskene som jobber hos deg er de beste markedsførerne du kan få  – hvis de er motiverte, engasjerte og kompetente.

Mennesker er unike merkevarer. Hvordan de utøver sin daglige jobb vil reflektere tilbake på det selskapet de arbeider for. Og det er enhver leders oppgave å sikre at det menneskene kommuniserer er i tråd med de verdier som ligger nedfelt i strategien. Du er aldri bedre enn din svakeste medarbeider.

Hvordan kan Engasjert Byrå bidra? Vi jobber med ulike organisasjoner hver eneste dag. Ingeniører, bankansatte, statsansatte og andre bedrifter. Alle har ulike utfordringer. Blant annet har vi jobbet mye med å utvikle prosesser som bidrar til økt salg, sikrer gjennomføring av oppgaver, bedrer kommunikasjonen mellom ansatte og ledere og videreutvikler ledere i sin rolle.

Vi arbeider ikke med hurtigløsninger. Vi legger langsiktige strategier og underbygger alt vi gjør med kontinuitet og avsjekkinger undervegs. Vi er opptatt av at oppdragsgiver, leder og medarbeider skal sitte igjen med en oppfatning at de har overgått sine egne forventninger, ved å bruke oss.

Hvem bidrar i disse prosessene?

Kolbjørn Nordvik er utdannet innen pedagogikk og medievitenskap, har lang erfaring som kursholder, coach og inspirator. Kolbjørn er sertifisert Coach Master i NLP – og jobber hele tiden for at mennesker skal få utløp for hele sitt potensial. Motivasjon og engasjement er drivkraften i prosesser der Kolbjørn deltar.

Marianne Danielsen – er utdannet siviløkonom, har lang erfaring med merkevarebygging i dagligvarebransjen og flere år som markedsrådgiver i reklamebyråer.
Marianne er full av ideer, erfaringer og tanker om hva som gjør mennesker bedre, hvordan prosesser kan struktureres og resultater brukes til videre inspirasjon for dem hun møter.

comments powered by Disqus