Dine ansatte bygger merkevaren

Du har kanskje møtt ham allerede, eller ble du sittende ved siden av henne på festen? Han eller hun som med stort engasjement legger ut om hvor fantastisk arbeidsplassen sin er. Det kan være arbeidsmiljøet, produktene eller tjenestene, ledelsen, firmaturene eller den forskjellen de gjør for kundene sine. Typisk norsk er det ikke – og ikke helt etter janteloven heller. Likevel, de finnes der ute – super-ambassadørene! Er du en selv, eller har du noen i nærheten?

Det å være en ambassadør for noe peker både innover og utover. Du er en stolt framsnakker, en som bevisst bygger og ivaretar visjon, verdier og mål internt i organisasjonen. Møter endringer og utfordringer med en konstruktiv og positiv innstilling. Du gir gode og balanserte tilbakemeldinger oppover og nedover i organisasjonen, melder deg til tjeneste og viser ditt engasjement uoppfordret. Gleder deg til å gå på jobben om morgenen, ser nytten i å tenke både langsiktig og kortsiktig, brenner for å oppnå de resultatene dere har snakket om, og er villig til å endre kursen om det skulle være nødvendig.

Like naturlig som du framstår som ambassadør internt, gjør du det eksternt. Du er stolt av arbeidsplassen din, ynder å fortelle hvor viktig jobb dere gjør, framhever menneskelige og materielle fordeler der du finner det naturlig, ser etter forretningsmuligheter og nettverksbygging med spennende folk, måler deg gjerne mot konkurrenter og er nysgjerrig på å utforske sammenhenger og mulige nye løsninger.

Dette synes du kanskje høres ut som et glansbilde etter hvert. Og ekstremversjonen av ambassadøren kan sikkert virke litt overveldende på trauste nordmenn. Men tenk hva det gjør med deg å være en super-ambassadør; tenk hvilket inntrykk det gjør på dine kolleger, dem du møter utenfor bedriften – og tenk hva det gjør for bedriften din. Det utløser energi, det bygger lagmoral, det styrker selvtilliten, det tiltrekker seg de riktige talentene og medarbeiderne, det øker konkurransekraften, det merkes på humøret, det skaper suksesshistorier og det påvirker de økonomiske resultatene direkte.
Det mest nærliggende spørsmålet er da – hvordan blir du en super-ambassadør? Er det noe som er medfødt, noe som kan læres, noe som kan legges til rette for å bli? Hvorfor er noen mennesker ambassadører – andre er det ikke? Hvorfor har noen bedrifter nesten bare ambassadører, mens andre strever med turnover, mistrivsel og dårlige resultater?

Svaret er ikke alltid det samme, men det starter med merkevaren du er ambassadør for. Det handler rett og slett om bedriften din. Det dere står for, vitsen med det dere gjør, rollen dere fyller – og måten dere gjør det på.

De som er ambassadører ser meningen med det de gjør. De tror på det. De vil fortsette å tro på det. Og de vil prøve å få andre til å tro på det samme.

En fin måte å finne ut av om du er der, er å stille deg selv fem spørsmål:

-       Gjør jeg det jeg synes er meningsfullt i jobben min? Får jeg utfordret meg selv i forhold til andre, får jeg den responsen og oppnår jeg den utviklingen jeg ønsker?
-       Hvorfor gjør vi i bedriften det vi gjør? Hva er vitsen, og hvilken rolle er det vi spiller?
-       Står vi for noe? Tror vi på det vi gjør, det vi sier og det vi skaper?
-       Har jeg og vi noe vi strekker oss etter, noe vi ønsker å oppnå?
-       Har jeg og vi det moro mens vi holder på?

Det vi vet er at ambassadørene finnes der ute. Enkelte ganger er det bedriften og bedriftskulturen som har født dem og holder liv i dem. Andre ganger er det ambassadørene som har skapt grobunn for en god og framgangsrik bedriftskultur.
Legg merke til det neste gang du møter en ekte ambassadør. Lytt til engasjementet, se iveren – og nyt effekten. Tren på å bli en du også!

comments powered by Disqus

Intern og ekstern kommunikasjon og markedsstrategi

Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å nå målsetninger. Dine ansatte er dine merkevarebyggere og der ligger det mye potensiale. Gjennom kontinuerlig, målrettet og helhetlig kommunikasjon med dine ansatte, vil bedriften ha større sannsynlighet for å nå målsetningene, bygge kultur og skape konkurransefortrinn. Dette gjøres gjennom en strategisk tilnærming og bruk av Engasjert Byrås metoder og verktøy. Vi gjennomfører og/eller legger til rette for strategiprosesser og utvikler, i tett samarbeid med kunden, effektive strategiplaner som underbygger selskapets overordnede målsetninger - internt og eksternt. Viktigheten av å etablere en felles forståelse for NÅ-situasjonen (status) og enighet om MÅL-situasjonen (målsetninger) er grunnlaget for en god strategi (endringsprosessen).

Vi benytter følgende metodikk: Rådgiving, workshops, prosessledelse, 1:1 coaching, gruppecoaching, foredrag, kurs, mentoring, analyse og intervjuer.

comments powered by Disqus

Tekst

Den gode teksten kan si alt. En tekstforfatter kan bidra med så uendelig mye mer enn selve ordene. Det handler om ideer, innganger, språkdrakt, helhetsuttrykk og prioriteringer. Tekst handler om å gjøre seg forstått på en måte som du ønsker at andre skal oppfatte deg som. Det handler om å bli lagt merke til, forstått – og det handler om påvirkning. Alt fra brosjyretekster, årsberetninger, pay-off, idéutvikling til tekst for web og mye mer.

Engasjert Byrå har en meget erfaren og dyktig tekstforfatter som hjelper mange av kunden våre til å framstå på den måten de aller helst vil. 

Arbeidstilsynet Liker Engasjert Byrå

Arbeidstilsynets kommunikasjonsrådgiver Gro Olsvold uttaler:

Vil takke for et godt samarbeid med årsrapporten, og ikke minst et bra ferdig produkt. Vi har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra ansatte om flott kombinasjon av layout, foto og tekster.

I samarbeid med en engasjert arbeidsgruppe i Arbeidstilsynet har vi i Engasjert Byrå fått produsert en flott årsrapport for 2010.

Tone har, i samråd med kunden, kommet frem til et varmt og åpent utrykk, der Arbeidstilsynet byr på seg selv i form av mennesker med kompetanse innen ulike felt. Godt samarbeid, samt dedikerte mennesker gjør at sluttproduktet ble fortreffelig.

På dette prosjektet har fotograf Jan Christian Sørlie som vanlig levert foto av høy kvalitet. 

comments powered by Disqus

En fin dag for anerkjennelse

Dagen i dag, tirsdag 28. juni, er en fin dag for anerkjennelse. Like god som hvilken som helst annen dag, i grunnen. For vi kan alltid bli bedre til å sette pris på hverandre uansett dato eller ukedag.

Så nå skal jeg skryte av et kurs vi har holdt for en kunde. Jeg skal skryte av oss selv. Litt utypisk norsk (kanskje mer trøndersk), men er man gode, ja så må man jo få lov til å si det. Høyt.

I mai kjørte Marianne og Kolbjørn et firedagers kurs for en kunde. Målsetningen var at kunden skulle styrke seg innen fire felter:

kommunikasjon – motivasjon – kundeservice – samhandling.

Etter fire dager med rundt 60 ambassadører som ga av seg selv, oppnådde vi høy involvering, som gav seg utslag i effektiv trening og nyttige øvelser for hver enkelt.

Og når vi spurte dem, i etterkant, om hvordan de mener at kurset og innholdet vil påvirke arbeidsdagen deres i fremtiden?

Da svarte 91% av respondentene positivt eller svært positivt.

Og det er et godt resultat. Og neste gang – så skal det bli enda bedre – det er målet vårt!

comments powered by Disqus

Prosjektledelse

Å styre et prosjekt kan ofte være det umuliges kunst. Noen er imidlertid født til oppgaven. Det handler om å ha den hele og fulle oversikt, det handler om å vite hvorfor, hvordan, hva, når og hvem – hele tiden. Det dreier seg om å vite hvor pengene tar veien, hvor pengene skal ta veien, det dreier seg om å samkjøre mange ulike komponenter i en målrettet strøm. Resultatet av god prosjektledelse er at alt går som planlagt – og at den ønskede effekten oppnås.

Engasjert Byrå har tre fantastisk dyktige og detaljorienterte prosjektledere som holder orden på det meste. De løser det som må løses for at kundene skal nå målene sine. 

Kom i gang – ja takk!

Endringsprosesser kan både trigge og skremme mennesker.

I utryggheten ligger ofte frykten for det ukjente – samtidig som lysten etter positiv utvikling trekker oss i motsatt retning.

Hva gjør du med en faglig arbeidsoppgave som ligger foran deg – og du ikke helt klarer å se hvor du skal starte? Hvordan kommer du i gang med prosjektet du har utsatt så alt for lenge?

Nå har du sjansen til å ta tak i en konkret utfordring/problemstilling – og få hjelp til å komme i gang.

Kurset er en effektiv og målrettet prosess der utfordring/problemstilling vil påvirke hvordan du ønsker å framstå som ambassadør for deg selv og bedriften din. Temaer som er relevante i denne sammenhengen er:

-        analyser nå-situasjonen

-        sett riktige og positive mål – og delmål

-        skap riktige strategier for hvordan du kommer i gang

-        legg en plan for framdrift og bevis på at du jobber i riktig retning

-        se overføringsverdi til andre situasjoner

Summen av dette utgjør mulighetene du har til å skape positive endringer og jobbe effektivt med konkrete utfordringer.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Motivasjon og lyst til å skape endringer og effektive  prosesser er motoren her. Diskusjoner, teori, konkrete tips og refleksjon vil sammen med praktiske øvelser utgjøre metodikken undervegs.
Kurset blir ledet av en kreativ markedsøkonom – som jobber med markedsrådgivning til daglig, og en sertifisert NLP-coach og pedagog som trener mennesker hver eneste dag.

Kurset kan eventuelt tilrettelegges og spisses mot team, avdelinger og bedrifter som ønsker å jobbe med disse temaene sammen.

 

Varighet 5 timer – lunsj i midten

Marianne Danielsen – er utdannet siviløkonom, har lang erfaring med merkevarebygging i dagligvarebransjen og flere år som markedsrådgiver i reklamebyråer.
Marianne er full av ideer, erfaringer og tanker om hva som gjør mennesker bedre, hvordan prosesser kan struktureres og resultater brukes til videre inspirasjon for dem hun møter.

Kolbjørn Nordvik – er utdannet innen pedagogikk og medievitenskap, har lang erfaring som kursholder, coach og inspirator. Kolbjørn er sertifisert Coach Master i NLP – og jobber hele tiden for at mennesker skal få utløp for hele sitt potensial. Motivasjon og engasjement er drivkraften i prosesser der Kolbjørn deltar.

comments powered by Disqus