Gi bort dagen og Engasjert Byrå

 

Klipp fra NRK som dekket Gi bort dagen nasjonalt den 28.02.2013

Du har nok klikket deg inn på denne linken fordi du har fått en e-post av oss som takker deg for ditt bidrag – som giver eller mottaker – under Gi bort dagen 2013.

Vi setter stor pris på at så mange anerkjenner Gi bort dagen som en viktig drivkraft for frivillighet og giverglede.

Engasjert Byrå, som er initiativtaker av Gi bort dagen, er et endringsbyrå. Vi leverer endringer i alle mulige former gjennom arbeid med mennesker, visuell kommunikasjon og det skrevne ord.

Vi tar samfunnsansvar gjennom vårt frivillig prosjekt Gi bort dagen. Her viser vi hvordan et godt og velfundert konsept kan utløse handling bredt i alle samfunnslag. Kommunikasjon som skaperengasjement og utløser handling er alltid vår overordnede målsetning når vi utvikler konsepter for våre kunder, uavhengig av målgruppe.

Vi er engasjerte mennesker med store nettverk innen politikk og næringsliv, både i regionen og nasjonalt. Det er et godt utgangspunkt for å vise gjennomføringsevne.

Som en involvert i Gi bort dagen ønsker vi gjerne at du kjenner til Engasjert Byrå sitt nettverksarrangement “Rause Relasjoner” – du er  invitert til å bli medlem i faceboogruppen vår – klikk og be om medlemsskap her.

Dersom du ønsker å komme med tilbakemeldinger til oss vedrørende Gi bort dagen – eller rett og slett bli bedre kjent med oss, kan du sende en e-post til Marianne Danielsen 
- som også kan nås på 95 07 08 45.

Vi gleder oss til Gi bort dagen 2014!

comments powered by Disqus

Kunsten å representere seg selv

Jeg venter på bussen. Jeg er trøtt etter en lang dag på jobben og lengter etter å komme inn i en god og varm buss. Bussjåføren ser ut til å ha hatt en slitsom dag. Han enser meg knapt da jeg går om bord. Det er langt fra øyekontakt. Jeg innrømmer at jeg blir litt skuffet. Som kunde er det OK å bli sett – i alle fall en gang i blant. Jeg forventer liksom mer av en yrkesgruppe som har en egen sang: …” en bussjåfør, en bussjåfør – det er en mann med godt humør…”

Noen holdeplasser senere kommer det på en ungdom. Han forteller sjåføren at han bare skal sitte på til en holdeplass to stopp lenger bort. Det er da jeg hører sjåføren si følgende: ”Dette er en buss som kjører helt ut til Malvik. Om jeg må stoppe på mange holdeplasser før dette, vil jeg bruke veldig lang tid. Kan du ta en annen buss?”

Jeg tenker at denne sjåføren er en dårlig representant for sitt firma. Ja, faktisk direkte skadelig. For om du ikke tar deg tid til å verdsette at kundene faktisk ønsker å sitte på nettopp din buss, da er det dags å velge et annet yrke. Når kunden blir en belastning – da bør det vifte et rødt flagg ganske så nære din egen nesetipp…
“…og har han ikke godt humør, da er han ingen bussjåfør…”

I jobben min møter jeg ofte representanter for store firma. For en som er lidenskapelig opptatt av personlig merkevarebygging er det interessant å se hvordan disse velger å utøve sin selgende virksomhet. De alle fleste er dyktige mennesker som kan sitt fag. Likevel er de langt fra arrogante. Nei – jeg vil heller beskrive disse som ydmyke og lyttende. En kombinasjon som vekker tillit i en salgsrelasjon. De topper ofte det hele med en god dose menneskekunnskap som gjør at det er både hyggelig og givende å være sammen med dem. De er gode representanter for sitt firma på alle måter.

Driver du innen salg, er effekten av hvordan du opptrer svært målbar: salg eller ikke salg. Undersøkelser viser nemlig at det er personen som selger produktet som avgjør om det blir salg eller ikke – og ikke produktet som sådan. Det er verdt å tenke på!
Innerst inne tenker jeg at vi er selgere alle mann. Vi ønsker å vise verden hvem vi er. Vi ønsker å påvirke andre, tiltrekke oss andre og få gjennomslag for det som er viktig for oss. Men først krever dette at vi vet hva vi ønsker å være tydelig på.

For alle firma er det svært viktig å ha ansatte som er tro mot selskapets verdier og prioriteringer. Uten dette vil enhver merkevarebygging være fånyttes. Det respektive selskap er aldri sterkere enn sine medarbeidere. Som arbeidstakere er dette et ansvar vi må leve med. Selv på dager da livet ikke leker. Det handler om profesjonalitet.

comments powered by Disqus

Kurs i Tverrkulturell kommunikasjon og ledelse

Mangfoldet i Norge øker, både som følge av globalisering, innvandring, teknologiutvikling, økt bruk av sosiale medier osv. Når noe endres oppstår både utfordringer og muligheter. Et samfunn og arbeidsliv som blir mer og mer mangfoldig og tverrkulturelt, skaper behov for et nytt fokus, en tilpasset måte å tenke kommunikasjon på samt et behov for en tilpasset ledelsesstil.

 

I løpet av dette dagskurset vil du utvikle kunnskap og ferdigheter innen kulturell forståelse, kulturforskjeller og tverrkulturell kommunikasjon. Du blir bedre i stand til å skape trygghet, tillit, gjensidig forståelse, effektiv kommunikasjon og gode arbeidsrelasjoner. Gjennom bedret kommunikasjon kan misforståelser unngås og konflikter løses. God kommunikasjon er en nøkkel til et bedre arbeidsmiljø, med effektivisering og kostnadsbesparelser som verdifulle “biprodukt”.

Formål

Kurset fokuserer på betydningen av egen kulturell bakgrunn, effekten av kulturforskjeller innen kommunikasjon, forventninger til ledelse og arbeidsplass, kulturelt betingede motivasjonsfaktorer, persepsjon, samarbeidsformer, team-atferd, prestasjoner og forståelse for arbeidsrelaterte utfordringer.

Deltakerne blir mer bevisst på hvordan ens egen kulturelle atferd og kommunikasjonsstil blir oppfattet, forstått og evt. misforstått av mennesker med en annen kulturell bakgrunn. Gjennom en slik bevisstgjøring vil man også bli bedre i stand til å forstå, tilpasse kommunikasjon og skape et ønsket arbeidsmiljø på tvers av kulturforskjeller, og i tillegg kunne dra nytte av de fordeler et mangfoldig arbeidsmiljø kan gi.

Undervisningen består av en faglig input, presentasjon av og øving med konkret verktøy, samt interaktivt og praktisk basert undervisningsopplegg.

Alle deltakere får utdelt et mini-kompendium etter gjennomført kurs.

Utbytte:

På dette kurset får du et innblikk i:

  • hvordan og hvorfor kultur påvirker kommunikasjon, forventning, motivasjon, prestasjon mm
  • hvordan du kan tilpasse din atferd og kommunikasjonsstil til ulike situasjoner i forbindelse med møter, salg, konflikter, medarbeidersamtaler, ros, kritikk, forventningsavklaringer.
  • å forstå og håndtere kulturelt betingede utfordringer i arbeidslivet
  • hvordan din kommunikasjonsstil kan tilpasses kontakter med andre kulturbakgrunner
  • hvordan du kan skape et inkluderende arbeidsmiljø, hvor du får frem alles potensial på en konstruktiv måte

Målgruppe

Kurset er relevant for både medarbeidere og ledere.

Tid og sted

9. april.

Sted: Nærmere informasjon følger.

Pris: 1.950,- (inkl lunsj)

Kursholder

Heidi Aakre Faradonbeh er siviløkonom og sertifisert coach. Hun har internasjonal erfaring i forbindelse med jobb og studier. Heidi er utdannet siviløkonom fra København, med mastergrad i Strategi-Organisasjon-Ledelse samt tverrkulturell kommunikasjon. Hun har coachutdanning fra Norge og Frankrike. Arbeidserfaring fra Sør-Amerika, Midt-Østen, England og Danmark. Hun har holdt kurs for innvandrere i jobbsøking og norsk samfunns- og arbeidsliv. Heidi har dessuten erfaring som foreleser og veileder innen tverrkulturell kommunikasjon, ledelse, arbeidspsykologi og organisasjonsutvikling.

Heidi holder kurs, workshops og foredrag på området tverrkulturell kommunikasjon og ledelse, og jobber også med kommunikasjonsprosesser i bedrifter med tverrkulturelle utfordringer.

 

Heidi holder sine kurs og workshops på engelsk eller norsk etter behov. Dette kurset gjennomføres på norsk.

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 5. mars på mail til heidi@engasjertbyra.no

comments powered by Disqus

Når vi kjører verdiprosesser starter vi med å identifisere eksisterende kultur og verdier, og kjører en samlende prosess basert på dette. Vi får ofte oppdraget fra ledelsen eller fra styrerommet og har deretter fokus på å involvere medarbeidere for å sikre eierskap til verdisettet.

Prosessen kan også starte med et eksisterende verdisett der vi arbeider med eierskap, betydning og bevisstgjøring. Vi har effektive verktøy vi bruker i slike prosesser som både er motiverende og inspirerende - men i all hovedsak - skaper konkrete aktiviterer hvor medarbeidere ansvarliggjøres.

Se eksempel under - der vi har kjørt en god og langsiktig prosess sammen med Danica Pensjon (Danske Bank) - der effekten kjennes i hele bedriften, også på bunnlinja.

Kraftig vekst krever gode grep

Artikkel fra Adresseavisen - 21.aug, 2013                                                         

Tekst: Ann Iren Bævre                                                                                          

Foto: Glen Musk

Å være engasjert på jobb må øves på, hver dag. Engasjert byrå har drillet Danica Pensjon i det.

Hva sier du i telefonen og hva begynner du en mail med? Og har du husket å være både tilgjengelig og kompetent i dag?

Når de ansatte i Danica Pensjon tar seg et femminutt i sofaen har de fem hovedverdier å hvile blikket på: Verdiskapende, ordentlig, kompetent, tilgjengelig og engasjert. Når Hanne Pedersen, salgssjef på privat marked, henter kaffe på kjøkkenet blir hun møtt av beskjeden «Ditt engasjement og bidrag er viktig» , og ved vasken: «Tilstede for andre».

–Da jeg begynte her for tre år siden møtte jeg et lite firma med store ambisjoner. I løpet av kort tid har Danica Pensjon vokst fra rundt 40 medarbeidere til vel 90. For to år siden flyttet vi fra Heimdal og inn i nye og større lokaler i Nordre, sier Steinar Moen Sund, salgs- og markedsdirektør i Danica Pensjon.  

–Vi hadde produktet og fagfolkene, men vi måtte fremstå som mer samlet og enhetlig. Ekstra viktig syns de dette var siden de leverer tildels kompliserte produkter som folk flest har liten kunnskap om. Da må de kommunisere klart og tydelig, og inngi tillit.

Investering i de ansatte

Danica Pensjon tok kontakt med Engasjert Byrå, et byrå som jobber med endringer gjennom rådgivning, coaching og markedsføring, som også er i vekst og som nettopp jobber med å skape engasjement. Det ble ikke tatt lett på oppgaven, og i tre år har coachene og rådgiverne jobbet med Danica. De har sett på alt i hele organisasjonen, fra møtebooking til telefonkontakt og kleskode. Coachen Kolbjørn Nordvik og rådgiveren Marianen Danielsen beskriver seg nå som husvenner der de sitter i vinden oppe på takterrassen i sjuende etasje i Nordre.

–Danica har skjønt det, at hvis du skal ha endring, skape en kultur, så må du ta tak i folka. Det er folka som er viktigst, og dem må du investere i. De har også forstått at verdiene må forankres. Det hjelper ikke ha noen nedskrevne verdier om de bare ligger i en skuff, sier Nordvik.

Danica hadde et klart mål om å bli best på kundeopplevelsen. Utfra det ble det bestemt at det skulle utvikles et nytt servicekonsept. Det ble gjennomført workshops med alle ansatte, og her ble selskapets identitet kartlagt. Og konseptet drilles nå inn, alle har fått sin egen verdibok, «Den lille blå», som påminnelse, og verdiene de skal jobbe etter står også på vegger, kopper og musematter. Det har også blitt opprettet en egen stilling; Ansvarlig for kundeopplevelse, som jobber med dette på tvers av avdelingene.

Vanskelig på egenhånd

–Engasjert byrå har fått med alle de ansatte, ikke bare lederne. Det har vært kjempeviktig, sier salgssjef Pedersen.

–Men er det verdt pengene?

–Vi synes vi har forløst et potensiale, noe vi ikke hadde greid på egen hånd. Det er klart at slike prosjekter lett strander på bunnlinja, men vi bestemte oss for at dette ville vi bruke tiden og pengene det tok. I tillegg har humankapitalen vår økt og behovet for å etablere en felles kultur, kjerneverdier og servicestandarder ble tydelig. I dag er Danica en ambisiøs organisasjon med ansatte som har kunden i fokus. Vi opplever at Danica er blitt en attraktiv arbeidsgiver. Nå vil folk til oss, og de tenker seg om to ganger før de drar. Det er verdt investeringen, mener Moen Sund.

–Vi har gitt dem et system for det å etterleve verdier, ha stolthet og bevissthet, men det er først og fremst butikk. Vi møter gjerne fordommer, men vi er like knallharde som kundene våre på at det vi bidrar med skal gi økonomiske resultater. Den største utgiften Danica har hatt er bruk av tid og interne ressurser, ikke regningen fra oss, mener Nordvik.

–Kunne ikke Danica klart dette uten hjelp?

–Nei, det hadde blitt vanskelig. Noen må komme utenfra og se hele perspektivet, tore å stille de ubehagelige spørsmålene, få oss ut av komfortsonene våre og styre oss på rett vei, mener Pedersen.

Om Engasjert byrå:

- Engasjert Byrå er et endringsbyrå som skaper endringer gjennom arbeid med mennesker, visuell kommunikasjon og verdier.

- Leverer tjenester innen prosessledelse, strategi og lederutvikling på den ene siden, og strategisk design, kommunikasjon og markedsrådgivning på den andre.

 

- Byrå med 14 mennesker som har drevet virksomhet i snart 4 år.

- Engasjert Byrå har hovedkontor i Trondheim – og med avdelingskontor i Rissa og snart i Oslo. 

Om Danica Pensjon:

Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap.

Selskap i Danske Bank-konsernet.

Danica Pensjon Norgen har hovedkontor i Trondheim med 86 ansatte.

 

comments powered by Disqus

Coaching

Coaching er en målstyrt prosess der den som blir coachet sitter på svarene. Coachen er en sertifisert person som stiller spørsmål, bruker ulike verktøy og trekker samtalen i retning av positiv utvikling.

Engasjert Byrå har i dag tre sertifiserte coacher som følger Norsk Bransjestandard for coaching. Vi tilbyr excecutive coaching, karrierecoaching, livscoaching. 

Coaching: det fungerer for meg!

I 2008 ble jeg utsatt for effekten av coaching. Fra å være skeptisk (jeg er tross alt siviløkonom) ble jeg overbevist. Min coach, Kolbjørn Nordvik, hadde ved flere anledninger forsøkt å overtale meg til å ta en time, slik at jeg skulle få større innsikt i hva coaching kunne være for meg. Motvillig booket jeg en time.

“Så, Marianne – har du noen mål du ønsker å jobbe med?”

“hmm…har jeg det? Vet ikke…”

Etter en del åpne spørsmål og egenerkjennelser fant jeg ut at jeg lenge hadde gått og ønsket meg styreverv. Fordi jeg gjerne ville få brukt egen kompetanse innen merkevarebygging, få innsikt i andre bransjer og møte nye mennesker.

Gjennom samtalen med Kolbjørn fant jeg ut hvordan jeg skulle gå frem for å nå målet mitt.

To uker etterpå hadde jeg egenhendig satt meg selv i den posisjonen at jeg hadde fått 2 styreverv.

Det er en trend i tiden at vi skal realisere oss selv. Selvhjelpsbøker er ekstremt populære og vi sluker teorier og suksesshistorier ført i pennen av mennesker som faktisk har fulgt sine drømmer. Flere og flere mennesker oppdager at de ikke tar ut hele sitt potensiale – at de har mer å lære om seg selv, og seg selv i relasjon til andre mennesker.

I Engasjert Byrå så ser vi trenden veldig tydelig. Det er en økende interesse for egenutvikling og derfor styrker vi vår satsning ved å tilby markedet kompetente coacher og samt utdannelse innen NLP Coaching.

Hvorfor skal du gå til en coach? Vi bruker penger på oss selv i form av trening, klær og velvære – hvorfor da ikke bruke penger på seg selv og sin egen utvikling. Det handler ofte om egen karriære, om å sette, og nå sine mål og om det å få en større forståelse for eget potensiale. Det kan handle om konkrete utfordringer – eller rett og slett å gjøre vanskelige valg.

Vi har tre coacher i Engasjert Byrå. Og to av dem gjennomfører det vi kaller 1:1 coaching. Hilde Merete Klungerbo er tilgjengelige coacher hos oss (se foto). Ta gjerne kontakt med dem dersom du ønsker å vite mer – eller rett og slett ønsker å komme i gang.

Det fungerte for meg – det kan fungere for deg! /Marianne

comments powered by Disqus