Redesign av logo og materiell for Hamstad

Ingeniørfirmaet Hamstad har fått utviklet nytt brosjyremateriale og rollups, og vi har også foretatt en redesign av logoen deres.

Hamstad -logo -web

Hamstad -logo -web2

Hamstad -logo -web3

Hamstad -logo -web4

Hamtad - Rollup - Web

comments powered by Disqus

Årsmelding for Incita

Incita er et frittstående privat helseforetak som yter helse- og sosialtjenester til det offentlige. Engasjert Byrå har stått for design av årsmelding.

Incita _a ̊rsm0

Incita _a ̊rsm2

Incita _a ̊rsm3

Incita _a ̊rsm5

comments powered by Disqus

Årnesbyen - den lille byen på landet

Årnesbyen, som ligger i gangavstand fra Årnes sentrum, er ei storsatsing for Nordbohus Romerike og unik også i Nordbohus sammenheng. Hele 100 mål skal bygges ut med boliger av ulike typer. Første byggetrinn skal bestå av 111 leiligheter fordelt på 4 bygninger. Solsikken 1, som består av 36 leiligheter, er den første blokka som settes opp. 

– Vi kjøpte tomten i 2007, og i begynnelsen av 2013 fikk vi den endelig godkjenningen av planene for Byggetrinn 1 og 2, sier prosjektleder Bjørn Martin Akre og fortsetter: – Dette var nytt for oss og vi bestemte oss for å alliere oss med et eksternt firma i forbindelse med markedsføringen av prosjektet. Vi visste at Engasjert Byrå hadde vært med i lignende prosjekt tidligere, og vi inngikk derfor et samarbeid med dem om utviklingen av kommunikasjonsplattform. Det viste seg å være en veldig riktig investering. I samarbeid med Engasjert Byrå fant vi frem til navn på prosjektet, hvem vi ønsket å henvende oss til, og hvordan vi på best mulig måte skulle skape interesse og kommunisere med de potensielle kundene. Engasjert Byrå sto også for utformingen av logo og annen visuell kommunikasjon, samt layouten på nettsidene. Vårt første møte i slutten av april ble utgangspunktet for aktivitetsplanen som så dagens lys i begynnelsen av juni, og som ledet oss frem til vår målsetning om å selge 20 leiligheter innen 1. november. 20 solgte leiligheter var kravet for å kunne sette i gang med byggingen.

Årnes -2 (1)

Solsikken er symbolet på Årnesbyen, og solsikken har vært det gjennomgående elementet i all kommunikasjon. I slutten av juni fikk de fleste husstander i Nes kommune solsikkefrø i posten og ble oppfordret til å dyrke frem sin egen solsikke og bli med i konkurransen om å ha den største solsikken. Samtidig fikk de en brosjyre med opplysninger om det nye byggeprosjektet på Årnes. I slutten av august ble den høyeste solsikken kåret på området hvor de første blokkene skal bygges. Da ble også prosjektet presentert for de mange fremmøtte som var interessert i å vite mer om Årnesbyen. Mange nye interessenter skrev seg på liste etter dette arrangementet. 

Årnes -3

Årnes -4– Vi innså allerede i juli at en målsetning om å selge 20 leiligheter før 1. november ville kreve mye arbeid og en dedikert person som påså at aktiviteter ble igangsatt og gjennomført til riktig tid. Vi hadde ikke denne kapasiteten internt tidlig i høst, og inngikk derfor en avtale om å leie inn prosjektkoordinator fra Engasjert Byrå fra august og frem til salgsstart, sier salgssjef for Nordbohus Romerike, Odd Arild Dahlum. 
–Prosjektkoordinatoren påtok seg det meste av ansvaret for solsikke-eventen, utvikling av prospekter, DM, byggeplass-skilt, flagg, annonsering, internettside etc., og var i denne perioden Nordbohus Romerike sin kontaktperson mot Engasjert Byrå, forteller han. 

Salget av leilighetene startet 16. oktober og 1. november var allerede 21 leiligheter solgt!

comments powered by Disqus

Grafisk profil for På Rett Kjøl

På Rett Kjøl sitt hovedformål er å hjelpe mennesker som av ulike årsaker har havnet, eller er i ferd med å havne, utenfor arbeidslivet til økt livsmestring. Engasjert byrå har utviklet den grafiske profilen, og bistått med alt fra logo, og illustrasjoner, til fargevalg og profilhåndbok.

PRK-1

PRK-2

PRK-3

PRK-4

PRK-5

PRK-6

comments powered by Disqus

Visualisering av verdier

Engasjert Byrå har sammen med Danica Pensjon utviklet et nytt servicekonsept med fokus på medarbeidere og kunder. Her ser du noen smakebiter på hvordan vi visualiserte konseptet gjennom trykksaker og i kundens lokaler.

Danica Brosjyre (1)

Danica -1 (1)

Danica -2 (1)

Danica -3 (1)

comments powered by Disqus