Shavedown minutt for minutt #movember @Engasjert Byrå

Shavedown og tid for movember!
 
Kolbjørn skal spare til bart – og samle inn penger til støtte for menns helse i hele movember.
 
Han fikk sin beste venn i livet – Klaus Sonstad – til å hjelpe seg med barberingen. Mengden med drøye kommentarer og tull underveis gjør at vi har valgt å vise barberingen minutt for minutt. Den lange reisen fra helskjegg til mannen er glattbarbert.
 
Etter du har sett filmen – gå inn på www.movember.no og støtt barten til Kolbjørn – og gro gjerne din egen bart du også.

comments powered by Disqus

Positivt språk

Innholdet og effekten av det du sier, gjør noe med dem du kommuniserer med.


Det gjør også noe med deg selv. Positive holdninger og vennlighet dukker ikke bare opp. Det er et resultat av hvordan du tenker, tolker, føler og responderer på omgivelsene. Det å møte andre mennesker, situasjoner og utfordringer med en positive holdning, krever trening og øvelse som alt annet.

Mange hevder at spontane og ”naturlige” reaksjoner er bedre enn de vi bevisst tillegger oss. Hva er det vi ønsker å oppnå for oss selv, for andre – og hvilken effekt er det vi ønsker at kommunikasjonen skal ha?

Det å trene seg på et positivt tankesett – det å anvende positiv kommunikasjon er krevende. La det være en utfordring du jobber med framfor å avfeie det som noe som ikke funker.

Gi det en sjanse – og merk effekten!

Her finner du noen gode tips som er oversatt og hentet fra artikkelen i Psychology Today http://www.psychologytoday.com/blog/resolution-not-conflict/201207/10-things-say-generate-good-feelings

 

Du kan bestemme deg for å være mer positiv

Her har du 10 eksempler på hvordan du kan starte setninger som sender ut positive signaler. Prøv dem ut på dine omgivelser – og kom gjerne opp med gode forslag i tillegg.

  1. Ja… Ja, jeg synes forslaget ditt er bra. Legger du til Ja, men… skaper det motsatt virkning. Men utligner det positive som ligger i et Ja.
  2.  Jeg er enig… Jeg er enig i at det forslaget er kjempebra.
  3. Jeg setter pris på… Jeg setter pris på ditt forslag.
  4. Takk for… Jeg vil takke deg for det gode forslaget du kommer med.
  5. Jeg elsker… Jeg elsker forslaget ditt!
  6. Det forstår jeg godt… Jeg forstår godt at du har med den siden i forslaget ditt.
  7. Jeg er glad for… Jeg er glad for at du tok hensyn til det når du kom med forslaget ditt.
  8. Så bra! Så bra! Det forslaget gjennomfører vi.
  9. Hvordan? Hva? Starter responsen din med åpne spørsmål som viser interesse og nysgjerrighet for det andre foreslår eller mener.
  10. Ikke-verbal positivitet. Positive ord får enda større effekt når de blir uttalt med et entusiastisk tonefall – og med en vennlig og imøtekommende ansiktsmimikk. Smil, latter, øyekontakt, klemmer, high-fives, fist-bumps.

Det er ingen vits i å overdrive. Ikke alle setningene du starter trenger å være positive. Det kommer selvfølgelig an på settingen. Noe annet kan oppfattes motsatt.

Et godt råd er, unngå så mange negasjoner som mulig. Men, nei, ikke, liker ikke, kritikk, sarkasme, anklager er med på å redusere effekten av det som er positivt i det språklige innholdet.

Lykket til – og ta med deg smilet ditt!

 

comments powered by Disqus

Les om Engasjert Ledelse

Vi mennesker drives og motiveres av å bli sett, hørt og forstått. Som leder er det avgjørende å være bevisst på hvordan du ser dine medarbeidere, hvordan du lytter aktivt til dem og at du viser forståelse gjennom handling og ord. I tillegg er det avgjørende at du legger til rette for å utvikle dine medarbeidere slik at også de blir gode til å se hverandre, lytte til hverandre og jobbe aktivt for å forstå hverandre. Det er engasjert ledelse.

Engasjert ledelse handler om å ha et bevisst forhold til ditt selskaps strategi. Det å vite hvor vi er og hvor vi skal – sammen. Men også det å vite hvordan vi skal komme dit og hvem som skal bidra med hva, og samtidig ha fokus på gjennomføringskraft og feiring av seirer underveis. Det handler om å gi og ta ansvar og det handler om å sikre eierskap gjennom involvering av alle medarbeidere. Det er engasjert ledelse.

Engasjert ledelse handler om å være bevisst på hvilke verdier du står for som leder og medmenneske, samt hvilke verdier selskapet du arbeider i står for. Du må vite hvorfor du går på jobb hver dag og hvordan ditt selskaps verdier kommer til uttrykk gjennom en vanlig arbeidsdag. Du må kunne etterleve verdiene i dialog og utvikling sammen med medarbeidere, kunder og leverandører. Ved å fokusere på verdibasert ledelse, vil du underbygge og styrke kulturen i selskapet og gå foran som inspirasjon.

Når du utfører engasjert ledelse, er det avgjørende at du byr på deg selv gjennom å vise med handling hva som er viktig for deg – og dermed viser du raushet i relasjonene du bygger.

 

Engasjert lederutvikling

For å være en god og reflektert leder, må du ha en stor grad av selvinnsikt.

Ved å ha innsikt i hvem du er som leder, vil du kunne vite hvor du har ditt utviklingspotensial. Vi vil ta deg igjennom en personlig profil (Insight Discovery) og gi deg gode verktøy for hvordan du skal lede basert på hvem du er.  Vi vil gi deg konkrete treningsoppgaver, basert på din arbeidshverdag, på hvordan du skal strekke deg mot å bli en mer engasjert leder.

Vi vil gi deg gode verktøy for hvordan du kan involvere og utvikle planer og strategier sammen med dine medarbeidere, og hvordan du sikrer god gjennomføringskraft mot målsettinger.

Vi vil fokusere på selvledelse og kunsten å gi og åpne for gode tilbakemeldinger.

Du vil bli bevisst på hva du står for som medmenneske og hvordan du identifiserer deg med selskapet du arbeider i.

 

Bevis på at du lykkes med engasjert ledelse

Et bevis på at du handler i tråd med de verdier du og selskapet står for, er når du treffer beslutninger som gir ønsket resultat, og som styrker omdømmet til deg som leder og til selskapet du jobber i.

Et bevis på at du lykkes, er at kunder og samarbeidspartnere velger nettopp deg og dere til å utføre jobben.

Et bevis er å motivere medarbeidere slik at de vet hvor de er og hvor de skal, men også hvordan de skal komme seg dit.

Vil du vite mer? Ta kontakt med marianne.danielsen@engasjertbyra.no - mob: 95 07 08 45

comments powered by Disqus

Vann er viktig!

På søndag er det innsamlingsaksjon på TV. I år er det Kirkens Nødhjelp som samler inn penger. Pengene går til å sikre mennesker varig tilgang til rent vann.
Du kan støtte med penger, gå med bøsse – eller du kan by på TV-aksjonens auksjon på nettet. Engasjert Byrås egen Kolbjørn Nordvik foredraget – Energi til frokost – er en av tingene som auksjoneres bort.
 
Det er lett å vise vennlighet til en god sak!

www.blimed.no

 

 

comments powered by Disqus

De er mennesker - også de som arbeider i AtB

Den 9. september arrangerte Engasjert Byrå sitt nettverksarrangement Rause Relasjoner med følgende tema: ledelse i medgang og motgang. Vi inviterte to ledere til å snakke om temaet for ca 70 deltagere. Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia og Grethe Opsal marked- og kommunikasjonssjef i AtB.

Når jeg introduserte Grethe for vårt nettverk så var det naturlig å ta tak i meg selv og min egen opplevelse av kollektivtrafikken. På mandag morgen i uken før nettverksmøtet skulle jeg i et møte på Røros og valgte å kjøre kollektivt fremfor å ta bilen. Mange årsaker til dette valget, men det å arbeide mens jeg reiser og det å kunne nyte høstfarger veide veldig tungt som argumenter. Vi var to passasjerer som gikk på bussen på Trondheim Sentralstasjon, og et par tre andre kom på underveis. På Støren gikk alle de andre av - og jeg satt igjen alene. Da benyttet bussjåføren anledningen til å ta turen bak i bussen og servere meg kaffe. Jeg ble veldig gledelig overrasket og benyttet anledningen til å spørre sjåføren hvordan det var å transportere ett (1) menneske fra Støren til Røros? Han svarte: da er du min viktigste passasjer.

Jeg opplevde veldig god service, en behagelig bussreise og et godt produkt. Men siviløkonomen i meg forteller meg at dette umulig kan være bærekraftig - å kjøre fra Støren til Røros for kun å transportere meg. Som betalte 170 kr for turen. Og det er vel noe av dette som er utfordringen som AtB lever under - etterspørsel og tilbud -  å finne "den gyldne middelvei fra A til B". Høy kundetilfredshet og en økende kollektivtrafikk viser at AtB fungerer og mennesker som blir berørt av endringer vil alltid reagere. Slik er hverdagen - også fra AtB.

Dagens oppslag (20.09.2014)) i Adresseavisen er fra vårt nettverkstreff og forteller om en engasjert Grethe Opsal som forteller åpent om hvordan det er å arbeide i AtB. En organisasjon som hver dag har ansvar for å transportere og yte service for 100.000 kunder i samarbeid med sine operatører. Kundene er alt fra skolebarn, folk som skal på jobb eller på reise for å komme seg fra A til B. AtB må også til enhver tid forholde seg til ytre faktorer som vær, politiske beslutninger, (økonomiske rammer) og kunder med sterke tilbakemeldinger - av både positiv og kritisk art.

Under sin presentasjon så får hun klart frem at AtB er et selskap som har høy kundetilfredshet, har utviklet gode billettløsninger og har høy tilgjengelighet. Hun uttrykker at de har et sterkt fokus på å levere et godt tilbud til sine kunder i regionen, basert på de rammene som foreligger - og som kommer utenfra, fra fylkeskommunen. De sto for 25 millioner kollektivreiser i 2013 - dét er mange kunder, mange reiser og mange kundeopplevelser. Det sier seg selv at det krever et godt system for å få dette til å fungere. Grethe fortalte også at AtB her i Trondheim har blitt et "utstillingsvindu" for andre administrasjonsselskaper som arbeider med kollektivselskaper - på grunn av god drift og gode løsninger.

I løpet av den reiser AtB har hatt fra 2009 og frem til i dag har de vært i konstant endring. Og endringen påvirker mennesker - den påvirker deg og meg. Og med engasjement så kommer kommentarene, kritikken og tilbakemeldingene. Gode og dårlige. Det er lett å kritisere AtB i sosiale media og i avisene - lokale som regionale. Og for AtBs interne kultur så sier Grethe at det er viktig å presisere at dette handler om kritikk av systemet - ikke menneskene som arbeider der. Og det er mange som ikke vet at de sjåførene vi møter i det daglige på bussene ikke er ansatt i AtB, men i operatørselskape som Nettbuss og Tide.

Grethe løftet opp eksempler på gode tilbakemeldinger og på krevende tilbakemeldinger. Og vi får bekreftet at nettrollene også troller med AtB. Det er en del av hverdagen til de som jobber der. Det er ingen krise - det er kommunikasjon mellom mennesker og det er hverdagen, hverdagen som menneskene i AtB håndterer profesjonelt og med grunnlag i en sterk og god bedriftskultur.

Jeg tror det var mange av deltagerne på nettverkstreffet som fikk seg en aha-opplevelse i forhold til AtBs funksjon, system og det de leverer i hverdagen. Samt det å se ett av menneskene, Grethe Opsal, som står bak og og forteller i all åpenhet hvor mye det betyr for henne å jobbe hardt for å få det hele til å fungere så optimalt som muiig for alle reisende.

Det engasjerer.

/Marianne

 

comments powered by Disqus