Kick-start 2015!

Det handler om å komme raskt i gang. Bransjene er forskjellige, markedene kan variere og bedriftene og organisasjonene er så ulike.

Utfordringer er det uansett. – og det er noe med rundingen av nyttår. Januar er kalenderstart, merkedag for nye budsjetter, årsregnskap det settes punktum for – og ikke minst følelsen av en ny start.

Hvordan er formen i din bedrift? Hva skjer med mulighetene, motivasjon hos medarbeiderne og troen på det nye året? Jobber dere smart? Heier dere på hverandre? Tror dere på dere selv?

Et inspirasjons- og motivasjonsforedrag kan gjøre en forskjell. Ja, denne typen foredrag er ferskvare – og ja, det gjør definitivt en forskjell for dem som overværer det. Akkurat på samme måte som vi trenger både tran og vitaminer i de mørke månedene, gir en god dose inspirerende, tankevekkende og motiverende perspektiver ekstra fart ut av startblokkene når det nye året ønskes velkommen. Det handler om å ta ansvar, bevisstgjøre seg muligheter, se hvor samarbeid og kultur kan utløse av positiv kraft.

Hvordan kan du få en kick-start på 2015 for din bedrift og din organisasjon? Kommer det av seg selv?

Kick-start 2015 er et produkt vi i Engasjert Byrå leverer.

Det er et foredrag som Christian Banken og Kolbjørn Nordvik i Engasjert Byrå holder sammen. Her får tilhørerne en kjempedose med inspirasjon, tips og perspektiv som gjør dem bedre i stand til å møte mulighetene som kommer i 2015. To erfarne foredragsholdere byr på råd, perspektiv, eksempler og konkrete verktøy for at dere skal yte deres beste.
Foredraget varer typisk i 1 ½ time. Både tema og lengde kan justeres. Egner seg perfekt til salgsstart, avdelingsmøter og oppstartsmøter.    

 

Christian Banken snakker om blant annet:

 • ”Hvordan oppnå mer enn alle andre” – 80/20-prinsippet
 • ”Nå ditt fulle potensial” – Utenfor komfort-sonen

Christian Banken har lang erfaring fra Fokus Bank/Danske Bank – og HR-sjef i Eplehuset. I dag jobber han som rådgiver, lederutvikler og kursholder i Engasjert Byrå. Christian utfordrer både sin egen og andres komfortsone når han jakter resultater og effekt. Han har ledererfaring og er en svært engasjerende foredragsholder. Christian har hovedansvar for kurset Engasjert Ledelse for unge talenter – med svært gode tilbakemeldinger.

Kolbjørn Nordvik snakker om blant annet:

 • ”Påvirkning og kulturbygging” – Teamutvikling i arbeidshverdagen
 • ”Styrt av verdier” – Hvorfor, hvordan og hva

Kolbjørn Nordvik har jobbet som rådgiver og coach i bedriftsmarkedet i mer enn syv år. Han har lærerbakgrunn og har jobbet i reklamebyrå i flere år. Kolbjørn er sertifisert NLP-Coach – godkjent av Den Norske Coachforening – og jobber etter norsk bransjestandard for coaching. Han har også lang og bred erfaring som foredrags- og kursholder. Kolbjørn jobber med kunder som Fjellinjen, Danske Bank, Danica Pensjon, Rema Distribusjon, IKEA og Adresseavisen.

Kontaktinformasjon:

Catharina Melhus
Prosjektleder/administrator
catharina.melhus@engasjertbyra.no
+47 924 08 567

Christian Banken
Rådgiver/lederutvikling
christian.banken@engasjertbyra.no
+47 922 89 912

Kolbjørn Nordvik
Coach/rådgiver
kolbjorn.nordvik@engasjertbyra.no
+47 934 15 521

comments powered by Disqus

Du er budskapet!

Når opplevde du sist en inspirerende presentasjon eller et fengende foredrag? Og hvorfor var det inspirerende? Hva var det som engasjerte deg? Kan det være en godt forberedt foredragsholder med faglig dyktighet og sterkt eierskap til sitt tema? Helt sikkert. Men trolig handlet det også om personlig engasjement og entusiasme, god kontakt med publikum, trygghet på seg selv og rett og slett evnen til å skape en avslappet og uformell atmosfære.

Ett spørsmål til: Hva betyr førsteinntrykket når du møter et annet menneske? Tenk etter. Hvilket inntrykk av deg selv formidler du til en annen person i løpet av de 7-10 første sekundene? 

Det er dette som er avgjørende når du skal holde en presentasjon, et innlegg eller et foredrag. Du er budskapet! Ord, innhold og tekniske hjelpemidler er viktig, men det er den engasjerte, trygge og kontaktskapende formidleren som gjør at vi husker og lar budskapet påvirke oss. 

Disse egenskapene kan trenes opp. Ved å trene, få tilbakemeldinger –  og trene mer. Vi vokser når vi utfordrer vår egen komfortsone. Våger vi å gå lenger ut på greina enn der vi trives, vil vi i neste omgang få tilbakebetalt i form av større trygghet og bedre evne til å engasjere vårt publikum. 

I Engasjert Byrå hjelper vi deg til å bli en bedre og tryggere formidler. Meld deg på ett av våre kurs i presentasjonsteknikk og budskapsformidling. Jeg gleder meg til å møte deg! 

Varighet og deltakerantall

Kurset kan leveres både som endags og todagers kurs avhengig av deltakerantall. Inntil 6-7 deltakere på et dagskurs og inntil 10-12 deltakere på et todagers kurs. Kurset inneholder mye individuell trening og det er derfor nødvendig å tilpasse deltakerantallet.

Kursholder: Bård Bjerkaker

Første 2-dagerskurs: 20-21. januar

Pris dagskurs: 5.900,- eks mva pr person inkl. lunch, frukt, kaffe/te (10 % rabatt med flere fra samme bedrift)

Pris todagers kurs: 11.500,- eks mva pr person inkl. lunch, frukt, kaffe/te (10 % rabatt med flere fra samme bedrift)

Meld deg på ved å ta kontakt:

Catharina Melhus
Prosjektleder/administrator
catharina.melhus@engasjertbyra.no
+47 924 08 567

 

comments powered by Disqus

Bredere kompetanse i Engasjert Byrå

Virksomheter med et godt omdømme lykkes bedre! Omdømmet vårt bestemmes av hva vi gjør og hvordan vi gjør det - direkte kontakt, leveranser, fakta og følelser, men også god kommunikasjon. Et omdømme kan ikke vedtas eller kjøpes. Det må vi gjøre oss fortjent til.
Hvordan oppfatter dine interessenter din virksomhet i dag?Og hvordan ønsker du å bli oppfattet i markedet, hos myndigheter og viktige samarbeidspartnere? Hvordan kan du synliggjøre din virksomhet og styrke gjennomslagskraften?

Omdømmet bygges som sagt innenfra - og her kan vi hjelpe deg med prosesser som sikrer god intern forankring av verdier og målsettinger, og at dine medarbeidere "lever merkevaren". I neste omgang kan vi gi deg råd om hvordan du lager en kommunikasjonsplattform eller kommunikasjonsstrategi. Så ser vi på hvilken kommunikasjonsmix som best mulig levendegjør strategien. Her kan alt fra internkommunikasjon og PR, til samfunnskontakt, relasjonsbygging, marketing og kampanjer inngå.

Bård Bjerkaker kan bidra med kompetanse på følgende områder:

 • Kommunikasjonsstrategier og tiltaksplaner
 • Omdømme- og merkevarebygging
 • Strategisk nettverksbygging/nettverksplan
 • PR og pressekontakt
 • Krisekommunikasjon
 • Kommunikasjon i endrings- og fusjonsprosesser
 • Visjon- , verdi- og “leve merkevaren” prosesser
 • Kurs i formidling og presentasjonsteknikk og mediehåndtering
 • Individuell coaching i budskapsformidling

 

Ta kontakt med Bård på mobil 900 67 007 eller bard.bjerkaker@engasjertbyra.no

comments powered by Disqus

Bård Bjerkaker er med på det engasjerte laget!

Vi gleder oss veldig over å ha fått på plass et nytt engasjert menneske i byrået. Bård Bjerkaker har mer enn 25 års erfaring med strategisk, taktisk og operativt kommunikasjonsarbeid og ledelse i større organisasjoner, både i offentlig og privat sektor. Bård har vært kommunikasjonsdirektør i både Enova, Direktoratet for naturforvaltning og i miljødirektoratet. Han har også jobbet som informasjonssjef i Telenor.

Bård styrker den samlede kompetansen i Engasjert Byrå og bidrar til at vi blir enda sterkere innenfor fagfeltet vårt. Bård skal arbeide med utvikling av våre kunders behov innen kommunikasjonsstrategi, omdømmebygging, PR, verdiprosesser og lederutvikling. I tillegg vil han holde kurs innen presentasjonsteknikk og være en god fasilitator og rådgiver i samarbeid med våre kunder.

I tillegg til alt dette er Bård et gjennomgående verdistyrt menneske som gjør at han umiddelbart er blitt en del av en engasjert kultur som vil bidra til at andre mennesker lykkes.

Det å være en del av Engasjert Byrå innebærer at du må identifisere deg med verdier som raus, nysgjerrig, modig og lønnsom. Bård etterlever fra første stund og vi ser frem til at våre kunder skal få benytte seg av hans engasjement og kompetanse.

Bård gikk inn som samarbeidspartner i Engasjert Byrå i november i år.

/Marianne

 

comments powered by Disqus

"Sånn går no dagan..."

Det kan være vanskelig å sette ord på det. Det å ikke helt finne ut av livet, liksom. Føle at man kommer til kort både på jobben og hjemme – og ikke ha en eneste lysende nødutgang i sikte. Kjenne på den kvalmende følelsen av å kjøre vel mye i livets karusell. Lederjobben som er med i tankene døgnet rundt og reddes av de timene du legger ned etter at ungene har lagt seg. Egentid? Nei det får komme senere. Følelsen av at medarbeiderne dine hadde forventet mer, gjør at du strekker deg lenger enn langt. Du vil jo så gjerne lykkes, og drømmer om det perfekte.

Livet kan føles bra – ja jøss – likevel er det noe som ikke er helt slik vi hadde ønsket det. Hus og hjem kan ikke fraskrives. Jobben likeså – man må jo ha penger til å betale regningene… Så hva så? Knuge seg til et håp om at ting blir bedre? Tenke at bare jeg kommer meg igjennom denne uka (og den neste, selvsagt) skal det nok bli bra…

Om du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, har vi i Engasjert Byrå en ledig stol til deg.  Derfra kan du få pusterom og innsikt nok til å endre på noe. Noe som gjør at livet ikke lenger bare tapper deg for energi, men også fyller deg med en styrke som du kanskje hadde glemt at du hadde, eller ikke finner fram til på egen hånd. Det kan dreie seg om måten du leder på, eller måten du tenker på når du kommuniserer. Eller kanskje rett og slett hvordan du organiserer livet ditt og lever i takt med verdiene dine. Rydde opp litt. Tenke og prioritere. Snakke om det.

Har du ikke anledning til å sette deg ned med oss, kan du likevel ta med deg følgende råd på veien:

 1. Bli kjent med deg selv. Hvilke styrker har du? Hvilke jokere har du i ermet? Hva fyller deg med energi? Hva er viktig og mindre viktig for deg? Hva velger du helst?
 2. Livet dreier seg mye om prioritering. Si nei til noe. Setter du inn mer energi på det som er viktig for deg, vil du få svar – i positiv betydning.
 3. Lær deg noen mentale knep. Noe som får deg til å endre måten du tenker på. Mentale teknikker som gjør at du kan ta fram den følelsen og kjenne dine egne krefter bruse gjennom kroppen akkurat i de situasjonene du trenger det mest…

 

Hilde Merete Klungerbo
DNCF Sertifisert Coach
hilde.merete.klungerbo@engasjertbyra.no
Mobil: 909 36 952

comments powered by Disqus