Omstilling – virksomheter i endring

Omstilling er ikke enkle prosesser. Det handler om mennesker, det handler om følelser. Dette er alvor.

Noen ganger handler omstilling om å endre på den interne organiseringen av virksomheten. Omdefinere ansvarsområder, sette nye roller, komme opp med nye og nødvendige prosedyrer og standarder. Det betyr at folk opplever endringer i sin arbeidshverdag. Kjente oppgaver, ansvar de er trygge på, forutsigbarhet, opparbeidet kunnskap og erfaring blir rokket ved. Nye ledere, nye forventninger, nye kolleger, nye omgivelser og nye mål som skal nås. Vi mennesker kan være ganske enkle sånn. Vi slites mellom to drivkrefter. På den ene siden ønsker vi å føle trygghet, forutsigbarhet og det kjente – og på den andre siden ønsker vi oss utfordringer, variasjon og endringer. Uansett opplever vi ofte at intern omstilling i høyeste grad påvirker kulturen i en virksomhet. Noe som stiller både mellomledere og ledere overfor krevende kommunikasjonsutfordringer og en nødvendig involvering i følelsene til de berørte, og ikke bare de praktiske. Mange oppgaver og forventninger lander også på HR-ansvarlige sitt bord. De skal både sikre at ting gjøres riktig med hensyn til avtaler, lover og regler – samtidig som de menneskelige sidene i høyeste grad også blir vektlagt fra deres side. Intern omstilling kan være krevende nok. 

Omstilling – eller outplacement som det heter på internasjonalt – kan også bety at arbeidsforhold avsluttes. Vi har aldri vært borti virksomheter som har tatt lett på en slik situasjon. Det er krevende for hele virksomheten – og det er mest krevende for dem som berøres direkte. Så mye av identiteten vår er knyttet til jobben vår. Og en avslutning av arbeidsforholdet gjør noe med dem som opplever det. Nettopp derfor er det så viktig at dette gjøres på en skikkelig måte. Prosessen; informasjonen, begrunnelsen, møtene, samtalene, avslutningen og oppfølgingen er avgjørende for hvordan det oppleves mens det pågår, og hvordan det påvirker veien videre for de involverte. De som har mistet jobben sin husker det. I tillegg vil en slik prosess gjøre noe med dem som blir igjen. Det kan få konsekvenser både for moralen og resultatene i virksomheten. 

Økt arbeidsledighet gjør ikke saken lettere i de tilfellene der mennesker blir stående uten jobb som følge av omstilling. Fra å ha hatt nesten utelukkende det som kalles friksjonsarbeidsledighet i Norge – folk som selv ønsker å bytte fra en jobb til en annen – ser vi i dag et annet bilde. Statistisk Sentralbyrå sine tall for juni 2015 viser 

124 000 arbeidsledige her i landet. Det er 34 000 flere enn på samme tid i fjor – og vil si en total arbeidsledighet på 4,5 %. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson uttaler til NRK: ”Det er ingen hemmelighet at arbeidsledigheten fortsatt vil øke.” Mange mennesker i Norge som opplever omstilling frykter at de ikke får seg jobb igjen, at det tar lang tid å få seg jobb, eller at de må se etter arbeid som ikke samsvarer med et langt og kostbart utdanningsløp. De tankene er aldri langt unna i omstillingsprosesser. De var det ikke med lavere arbeidsledighet – og de er det i alle fall ikke nå. 

I Engasjert Byrå har vi erfaring med omstilling på flere nivå. Vi snakker med øverste leder som må fatte beslutningen om omstilling, vi snakker med ledere som forbereder og står midt oppe i prosessen, vi snakker med grupper av medarbeidere som finner styrke og motivasjon i samholdet underveis – og vi har enkeltmennesker til coaching og mentoring som bearbeider og ser framover etter omstillingen. 

Det vi har erfart er at individuell oppfølging med coaching er til stor hjelp. Her er det noen som trenger å finne svar på hvordan de skal forholde seg til situasjonen, hva de føler og hvordan de skal komme seg videre. Tema som selvfølelse, selvtillit, energinivå og tankemønster får lov til å modnes, luftes og bearbeides. 

I tillegg er det mange som trenger trygghet, råd og veiledning med tanke på neste steg. Hjelp til å skrive CV og søknader, og hvordan de skal forberede seg på jobbintervjuer. Mentoring og rådgivning på dette kommer godt med. Vi har også gode erfaringer med å bruke atferdsanalyser som DiSC Workplace og Insight i disse prosessene. Her lærer du mer om deg selv, hvordan andre påvirker deg – og ikke minst hvordan du påvirker andre. 

En individuell oppfølging i omstilling fratar ikke tidligere arbeidsgiver ansvar, men styrker prosessen og seriøsiteten i møte med en krevende situasjon. Det kan også være med og avlaste HR-ansvarlige som er sprengt på tid og kapasitet – og som gjerne skulle gitt den enkelte bedre oppfølging. Ta gjerne et møte med oss i Engasjert Byrå om hvordan vi jobber med omstilling.

Kontaktinfo:

Marianne Danielsen tlf +47 950 70 845

Kolbjørn Nordvik tlf +47 934 15 521

Gro Eide tlf +47 900 29 009

Hilde Merete Klungerbo tlf +47 909 36 952

Camilla Setsaas tlf +47 938 15 554 

comments powered by Disqus

Engasjert Lederprogram høsten 2015

LEDERPROGRAM FOR UNGE TALENTER

Vi i Engasjert Byrå brenner for ledelse, utvikling av mennesker og det å få kundene våre til å overgå sine egne forventninger. 

I 2014 startet vi opp vårt "Engasjert lederprogram for unge talenter" og tilbakemeldingene fra deltakere, medier og næringsliv har vært særdeles gode så langt. 

Målet for programmet er å skape en varig positiv endring, som både deltakerne selv og bedriften skal ha stor nytte av. 

Tidligere deltakere har vært alt fra privatpersoner til aktører i privat og offentlig næringsliv, idretten og oppstartsbedrifter. Fellesnevneren er at de har et genuint ønske om å utvikle seg som ledere og mennesker. 

Vi er overbevist om at mesteparten av all utvikling skjer utenfor komfortsonen vår. Derfor er programmet utfordrende, annerledes, aktuelt og praktisk. 

Programmet er støttet av NHO Trøndelag som også er vår samarbeidspartner.  

Noen av temaene som dekkes i programmet er:
 

-       Selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre? 

-       Innflytelse i lederrollen

-       Verdibasert ledelse

-       Effektivitet i lederrollen

-       Mental trening

-       Situasjonsbestemt ledelse

-       Emosjonell intelligens

-       Kunsten å gi (og motta) feedback

-       Effektiv kommunikasjon

-       Konflikthåndtering

-       Handlingsorientert ledelse

-       Kroppsspråk

-       Coaching i ledelse

-       Presentasjonsteknikk

I tillegg til samlingene vil deltakerne få fortløpende oppfølging gjennom programmet, mulighet for coaching/mentoring  og tilgang  til et eksklusivt ledernettverk etter programmets slutt.
 


Hvem bør delta?
 


Unge ledere (fortrinnsvis mellom 20 og 45 år med 0-5 års ledererfaring). Deltakere med et stort potensial og som bedriften ønsker å satse på. Personalansvar er ikke et krav. 

Den ideelle kandidaten er en som virkelig ønsker å utvikle seg som leder og menneske, og som ser verdien av en slik investering i egen utvikling. 
 


Hvem er vi som leder programmet?
 


Vi har lang og bred erfaring fra ulike styreverv og topp- og mellomledelse i store, norske bedrifter. Vi har også erfaring fra Olympiatoppen, coaching, prosessledelse, motivasjon, m.m.

Engasjert Byrå Trondheim
Engasjert Lederprogram 2015
Samling 1: 10. – 11. november 
Samling 2: 08. – 09. desember  
Samling 3: 11. – 12. januar 
Samling 4: 16. – 17. februar
Christian Banken, mobil 922 89 912, christian.banken@engasjertbyra.no
 
comments powered by Disqus

Årets julegave!

Vi i Engasjert Byrå har jobbet bevisst med dette målet de siste to årene: Trondheim skal bli verdens vennligste by. Vi har snakket, testet, delt, krevet og etterlevd vennlighet innen egne rekker. Vi har besøkt skoler, vi har snakket med privatpersoner, politikere og næringslivsledere. Og målet er at alle skal ønske seg det samme som oss – en vennligere by å bo i.

Vi mener at vennlighet er viktig på tre nivå:

1) Vennlighet du viser deg selv

2) Vennlighet du viser andre

3) Opplevelser av vennlighet du deler med flere.

 

Boka kommer i høst – bestill den nå!

Derfor har vi ønsket å samle vennlighet i bokform. Her finner du vennlige mennesker og vennlige historier, gode eksempler og en veiviser til en vennligere framtid. Siri Thue heter forfatteren – og hun er selvsagt også fra Trondheim.

Du har muligheten til å reservere boka allerede nå. Hvorfor ikke la dette bli årets julegave til dine medarbeidere? Det har både de og byen vår fortjent!

 

Reserver boka her (husk å oppgi ønsket antall):

catharina.melhus@engasjertbyra.no

 

 

comments powered by Disqus

Foredrag på sommeravslutningen - Inspirasjon og motivasjon som varer

Et foredrag gjør noe med deg. Å dele en felles opplevelse, få vekket noen tanker, startet en bevissthet – så frø og vilje til positive endringer.

I Engasjert Byrå er vi flere som holder foredrag for store og små forsamlinger gjennom hele året. Tema, timing og målgruppe er så forskjellig – ønsket resultat er alltid det samme: Et foredrag skal gjøre noe med alle som er til stede. Du skal sitte igjen med noe etterpå – kjenne lyst, trang, motivasjon og vilje til å gjennomføre endringer.

Målet mitt når jeg holder foredrag, er at verden skal være litt annerledes etterpå. Såpass må det være. Noe må være annerledes – og ønsket om å bidra til endringen er selve kronen på verket.

Trykk linken og se videoen i denne saken, så får du mer informasjon om foredrag til din sommerfest, avslutning, fellessamling eller allmøte. Som de sier på internett – ”Han skulle spille inn en liten videosnutt til nyhetsbrevet. Du vil ikke tro det som skjedde etterpå…” 

Informasjon og bestilling:

catharina.melhus@engasjertbyra.no / 924 08 567

camilla.setsaas@engasjertbyra.no / 938 15 554

marianne.danielsen@engasjertbyra.no / 950 70 845

kolbjorn.nordvik@engasjertbyra.no / 934 15 521

comments powered by Disqus

Illustration beats explanation

”En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold.” 

Illustrasjoner er altså et viktig grafisk virkemiddel. Vi ser at bruken av illustrasjoner i visuell kommunikasjon øker, og spår at dette blir en trend fremover, der en tydelig og sterk visuell identitet blir mer og mer viktig.

Siden i fjor sommer har vi hatt den dyktige illustratøren Cecilie Øien hos oss. Rundt påsketider fikk hun et oppdrag fra den vanskeligste kunden av dem alle, nemlig oss selv. I illustrasjonene har hun illustrert Engasjert Byrå både utenfra og innenfra, og vi ble imponerte, stolte og ikke minst rørt over resultatet.

Tone

Bardogchristian

Marianne

Ønsker du å se flere illustrasjoner fra serien er det bare å stikke innom lokalene våre i Ravnkloa.

Illustrasjoner kan ha hovedrollen i en bedrifts visuelle identitet, eller de kan være tilleggselementer som spiller på lag sammen med foto, tekst og annet grafisk materiale. De kan være en fast del av bedriftens profil eller som en del av en kampanje innenfor et visst tidsrom. Når du først har kommet frem til din bedrifts særegne ”strek” er det enkelt å ”etterbestille” flere illustrasjoner i samme stil etter hvert som behovene oppstår.

Cecilies illustrasjoner satte sterke følelser i sving her hos oss i Engasjert Byrå, og du kan oppnå det samme hos dine kunder, potensielle kunder, ansatte og tilhengere. Har du et produkt, et begrep, en brosjyre, en kampanje, et nettsted, et kontorlokale, en ansatteflokk, et verdisett eller andre ting du ønsker å få et skreddersydd visuelt særpreg på - få det illustrert! Ferdig snakka.

comments powered by Disqus