Alene på toppen eller mellom barken og veden

Å stå ved roret i en bedrift eller avdeling krever både mot, beslutsomhet, kunnskap og ikke minst evne til å se enkeltmennesket. Hva skal egentlig til for å lede organisasjonen til å trekke i samme retning, sikre utvikling og sørge for best mulig utnyttelse av ressurser man råder over? Å mestre denne øvelsen krever naturlig nok både kompetanse og personlige egenskaper.

Mange ledere har nok kjent på følelsen av å være alene på toppen eller stå mellom barken og veden. Hvordan kan du som leder skape en arena for erfaringsutveksling, refleksjon og egenutvikling?

Vi i Engasjert Byrå erfarer at ledere ofte blir slukt av møter og operative gjøremål, og lederrollen får ufortjent lite oppmerksomhet. Lederrollen utøves på flere nivå, strategisk, taktisk og operativt. Bevisstheten for hvordan man på best mulig måte kan utøve et godt lederskap på de ulike nivåene ser vi ofte er fraværende. Inspirasjon, Innsikt og faglig oppdatering er som en ferskvare, vedlikehold og påfyll bidrar til din utvikling.

Engasjert Byrå jobber med å utvikle mennesker og skaper nettverk – vi gjennomfører nå til høsten en ny runde med vårt skreddersydde lederprogram.

Vårt mål gjennom lederprogrammet er å bidra til utvikling av dine ferdigheter, egenskaper og innstilling, samt frigjøre de ressurser du allerede har.

Mitt fokus er å skreddersy programmet, og gjøre det relevant for den arbeidssituasjon og de utfordringer den enkelte deltaker har. Jeg har stor tro på bruk av reelle case ved problemløsning og trening, så vårt lederprogram skal være tilpasset din hverdag.

Med 25 års ledererfaring både på strategisk og operativt nivå i ulike bransjer så har jeg nå gleden av å lede vårt utviklingsprogram for ledere. Formidling er noe som trigger meg, foredragene jeg holder handler om gjennomføringskraft, hvor fokus er å sette mål, søke mestring og skape motivasjon. Mitt utgangspunkt for temaet er min erfaring som leder kombinert med solid ballast som guide og ekspedisjonsleder.

Jeg har fått en unik erfaring og verdifull innsikt til å skape gjennomføringskraft, uavhengig av arena. Jeg har vandret Norge på langs, vært ekspedisjonscrew for Cecilie Skog og Truls Svendsen over Grønland, ledet en Grønlandsekspedisjon, padlet Trondheim-Oslo i havkajakk og Padlet Glomma fra kilde til hav i kano.

Jeg opplever at mot, vilje og målrettet arbeid kombinert med god planlegging har vært viktige faktorer for å lykkes på mine krevende turer.

Er du nysgjerrig på å vite mer, ikke nøl med å kontakte meg! 

Lederprogrammet starter 5. september og går over 4 moduler à 2 dager.

Engasjert hilsen,
Truls Wæraas
Rådgiver
Mob. 91583132
Mail: truls.waeraas@engasjertbyra.no

comments powered by Disqus

Lederprogram høst 2017

God ledelse handler blant annet om delegering.

****Engasjert Lederprogram - oppstart 5-6. september.****

Det er en påstand vi fremmet i vår lille uformelle undersøkelse i gruppen ” Rause relasjoner” på Facebook.  Påstanden var den første av 10 påstander om ledelse og også den som fikk høyest score. Hvis vi skal lytte til svarene, og det synes jeg vil skal, tyder altså ting på at ledere er opptatt av delegering av oppgaver som en sentral del av ledelse. Det tenker vi at er gode nyheter. Delegering er verktøy for å få ting gjort i en organisasjon eller bedrift. Delegering er ofte helt nødvending for å skape framdrift, det skaper også involvering og kan frigjøre tid til leder så denne kan konsentrere seg om å drive bedriften og menneskene framover og ikke bli bundet opp av mange operative oppgaver som stjeler tid.
 
Når vi arbeider med lederutvikling i Engasjert Byrå er vi svært opptatt av å bevisstgjøre  ledere rundt nivåene strategisk, operativ og taktisk ledelse. Hvilket nivå trives du som leder best på? Hvor har du de største utviklingsmulighetene? Hvor bevisst er du på hvor du bruker tiden din? Hvem har du rundt deg som du kan sparre med og delegere til på ulike nivåer?  Og ikke minst? Hvordan løfter du medarbeidere fra et nivå til et annet?
 
I september skal vi i gang med en ny runde av lederprogrammet vårt. Det er et skreddersydd hands-on program med praktisk tilnærming ledere som ønsker å utvikle seg selv og sin organisasjon.
 
Her kan du lese mer om programmet:
 
En stor del av virksomheten til Engasjert Byrå handler om utvikling av mennesker - hvordan innstilling, ferdigheter og egenskaper utgjør de ressursene den enkelte  tar i bruk i sin rolle. Personlig utvikling, lederutvikling og refleksjon handler om å frigjøre de ressursene du allerede har - og å utvikle ferdighetene du ønsker deg.

Vi har nå åpnet påmeldingen for vårt høstprogram på 4 moduler i bevisstgjøring og trening på å bli en bedre leder. I følge våre tidligere deltakere, gir programmet godt utbytte, nye relasjoner og konkrete resultater.

Vi har 10 plasser på programmet som starter opp den 5. september. Samlingene foregår i Engasjert Byrås lokaler i Ravnkloa.

Samlingene baserer seg på forelesing, dialog, øvelser, trening og refleksjon.

Vi setter sammen gruppen basert på erfaring, kompetanse og bransjetilhørighet.

Lurer du på om dette programmet er noe for deg? Ta en prat med oss.

Modul 1: 5-6. september

Adferd og selvinnsikt

Kultur og verdibasert ledelse
Pedagogiske forutsetninger

Kursholdere: Marianne Danielsen, Eva Johnsen

 

Modul 2: 10-11. oktober

Feedback og Konflikthåndtering

Effektiv kommunikasjon

Rolleforståelse

Kursholdere: Gro Eide (Engasjert Byrå og Olympiatoppen) og Hege Sand (HR-sjef, Sintef Ocean)

 

Modul 3: 7-8. November

Coaching og selvledelse

Presentasjonsteknikk

Kursholder: Kolbjørn Nordvik

 

Modul 4: 5-6. Desember

Gjennomføringskraft med verktøy

Feedback og oppsummering

Kursholdere: Kolbjørn Nordvik og Marianne Danielsen

 

Priser på programmet

Pr deltaker kr 35 000,-

Oppstart/gründerbedrift pr deltaker kr 27 500,-

Privatperson kr 25 000,-

Ønsker du å booke en plass, få mer informasjon eller har spørsmål? Ta kontakt med Camilla Setsaas på tlf: 938 15 554 – eller via e-post camilla.setsaas@engasjertbyra.no

 

comments powered by Disqus

God ledelse handler om delegering

God ledelse handler blant annet om delegering.

****Engasjert Lederprogram - oppstart 5-6. september.****

Det er en påstand vi fremmet i vår lille uformelle undersøkelse i gruppen ” Rause relasjoner” på Facebook.  Påstanden var den første av 10 påstander om ledelse og også den som fikk høyest score. Hvis vi skal lytte til svarene, og det synes jeg vil skal, tyder altså ting på at ledere er opptatt av delegering av oppgaver som en sentral del av ledelse. Det tenker vi at er gode nyheter. Delegering er verktøy for å få ting gjort i en organisasjon eller bedrift. Delegering er ofte helt nødvending for å skape framdrift, det skaper også involvering og kan frigjøre tid til leder så denne kan konsentrere seg om å drive bedriften og menneskene framover og ikke bli bundet opp av mange operative oppgaver som stjeler tid.
 
Når vi arbeider med lederutvikling i Engasjert Byrå er vi svært opptatt av å bevisstgjøre  ledere rundt nivåene strategisk, operativ og taktisk ledelse. Hvilket nivå trives du som leder best på? Hvor har du de største utviklingsmulighetene? Hvor bevisst er du på hvor du bruker tiden din? Hvem har du rundt deg som du kan sparre med og delegere til på ulike nivåer?  Og ikke minst? Hvordan løfter du medarbeidere fra et nivå til et annet?
 
I september skal vi i gang med en ny runde av lederprogrammet vårt. Det er et skreddersydd hands-on program med praktisk tilnærming ledere som ønsker å utvikle seg selv og sin organisasjon.
 
Her kan du lese mer om programmet:
 
En stor del av virksomheten til Engasjert Byrå handler om utvikling av mennesker - hvordan innstilling, ferdigheter og egenskaper utgjør de ressursene den enkelte  tar i bruk i sin rolle. Personlig utvikling, lederutvikling og refleksjon handler om å frigjøre de ressursene du allerede har - og å utvikle ferdighetene du ønsker deg.

Vi har nå åpnet påmeldingen for vårt høstprogram på 4 moduler i bevisstgjøring og trening på å bli en bedre leder. I følge våre tidligere deltakere, gir programmet godt utbytte, nye relasjoner og konkrete resultater.

Vi har 10 plasser på programmet som starter opp den 20. Mars og går frem til sommeren. Samlingene foregår i Engasjert Byrås lokaler i Ravnkloa.

Samlingene baserer seg på forelesing, dialog, øvelser, trening og refleksjon.

Vi setter sammen gruppen basert på erfaring, kompetanse og bransjetilhørighet.

Lurer du på om dette programmet er noe for deg? Ta en prat med oss.

Modul 1: 5-6. september

Adferd og selvinnsikt

Kultur og verdibasert ledelse
Pedagogiske forutsetninger

Kursholdere: Marianne Danielsen, Eva Johnsen

 

Modul 2: 10-11. oktober

Feedback og Konflikthåndtering

Effektiv kommunikasjon

Rolleforståelse

Kursholdere: Gro Eide (Engasjert Byrå og Olympiatoppen) og Hege Sand (HR-sjef, Sintef Ocean)

 

Modul 3: 7-8. November

Coaching og selvledelse

Presentasjonsteknikk

Kursholder: Kolbjørn Nordvik

 

Modul 4: 5-6. Desember

Gjennomføringskraft med verktøy

Feedback og oppsummering

Kursholdere: Kolbjørn Nordvik og Marianne Danielsen

 

Priser på programmet

Pr deltaker kr 35 000,-

Oppstart/gründerbedrift pr deltaker kr 27 500,-

Privatperson kr 25 000,-

Ønsker du å booke en plass, få mer informasjon eller har spørsmål? Ta kontakt med Camilla Setsaas på tlf: 938 15 554 – eller via e-post camilla.setsaas@engasjertbyra.no

 

comments powered by Disqus

Endelig - arbeidsgivers jul!

Har du fått det med deg? At det er arbeidsgivers jul i år? Hva betyr det, lurer du på? Jo det betyr at julens herligheter er lagt til helgene, slik at romjulen har 4 arbeidsdager og 2. Januar faller på en mandag. Og som leder så betyr det at jeg og mine ansatte har flere arbeidsdager med aktivitet, leveranser og drift i 2016.

Vi i Engasjert Byrå etterlever verdier for å nå målene i strategien vår. En av våre verdier er lønnsom. Vi skal bidra til lønnsomhet for våre kunder og vi må selv være lønnsomme for å drive et forsvarlig selskap som gir oss handlingsrom for egen utvikling. Nå er vi inne i en periode hvor lønnsomhetsverdien står i fokus.

Så er det slik at vi bor i verdens rikeste land, vi har det veldig godt og vi MÅ egentlig ingenting. Vi vil jo helst bruke de 4 dagene til gå julebukk i jula, eller reise på hytta og nyte julefreden. 4 dager fra eller til – hva gjør vel det?

For meg som leder i Engasjert Byrå så betyr disse fire dagene mye. Jeg leder en bedrift som jobber med salg, leveranser av kvalitet og prosjektledelse. Jeg har allerede begynt å ha fokus på januar 2017, som alltid kommer brått på oss. I flere år etterlevde jeg sannheten om at ”januar er alltid så dårlig for omsetningen, det tar så lang tid før Norge kommer i gang etter jul”.

For noen år tilbake bestemte jeg meg rett og slett for å utfordre denne etablerte sannheten, som også mange av våre kunder benytter som unnskyldning for lav inngang på året.

Det ga resultater. Riktig fokus og konkrete handlingsplaner ga oss nye kunder og flere spennende oppdrag fra første uke i januar.

Denne uka ledet jeg internt kickoff for januar 2017 i byrået og i jula har vi allerede planlagt og lagt inn arbeidsoppgaver som skal gjøre at vi ligger et hestehode foran når kalenderen viser nytt år.

Så hvorfor gjør vi det? Jo i Engasjert Byrå er vi skjønt enige om at dersom vi får en god start på året, så tar vi den gode følelsen med oss inn i første kvartal, og som gjerne smitter over på andre kvartal. Gjennomfører vi det samme kickoffet i mai 2017, utfordrer vi sannheten om at ”august er så treg”. Da er det bare å gjøre mer av det samme året ut.

Og hvordan gjør vi det? For meg handler det om å utfordre våre tankesett, håndtere øvelsen med å jobbe med nuet og fremtid i en og samme arbeidshverdag, sette oss gode og realistiske mål som gruppen skal håndtere i samarbeid. Jeg spiller på de ulike styrkene som mine medarbeidere har, for å sette kundens behov i fokus, få produsert gode leveranser og gjennomført oppdrag. Gjennom prosessen bruker vi våre interne kanaler og møteplasser hvor vi formidler informasjon, involverer og applauderer.

Og ikke minst – det skal være gøy.

Blir du også inspirert til å være i forkant?

Vi bidrar gjerne til at du kommer i gang. Vi bruker de verktøyene vi har i Engasjert Byrå. Det kan være inspirasjonsforedrag, resultatsamtaler (mal),  adferdsprofiler (forsterk det du er god på) og en drivende prosess for eierskap og forankring av handlingsplaner for å være et hestehode FORAN.

Eller skal du på hytta i jula?

//Marianne - daglig leder og arbeidsgiver

*modig*raus*nysgjerrig*lønnsom

comments powered by Disqus

Smak, gjennomføringskraft og en bjørn fra steinalderen

Vi som jobber i Engasjert Byrå lar oss tiltrekke av mennesker som vil skape noe. Det kan være alt fra å utvikle en tjeneste eller produkt, skape utvikling i egen ledergruppe eller utfordre det etablerte. Vi kjenner mange mennesker som faller innenfor den kategorien vi liker å kalle gjennomførere. Vi ønsker å trekke frem en hel kommune som vi heier på og støtter på ulike måter i deres egen utvikling, nemlig Åfjord kommune i Sør-Trøndelag (enn så lenge). 

Bjørnør Blogginnlegg _head

I denne kommunen som ligger på kysten av Trøndelag bor det litt over 3000 mennesker. Kommer du sjøveien vil du først møte Linesøya, og innenfor finner du Stokkøya med sine 300 innbyggere. Hvis du tar deg tid så vil du finne ut at dette samfunnet består av et Stokkøya sjøsenter som byr på opplevelser og overnattingsmuligheter både i sublugarer og i kysthus. I tillegg tilbyr de kortreist, nydelig mat i strandbaren som ligger på Hosnastrand. Spaserer du 12 minutter langs stranda kommer du til Bygdeboksen. Det er, kort fortalt, et moderne samfunnshus der mennesker kan samles for å holde møter, nyte musikk og ha arrangementer. I tillegg finner du et coworkingspace, møtefasiliteter, Stokkøy bakeri, et Stokkøy bryggeri og et verksted i ett og samme bygg. Bakeriet distribuerer sine bakervarer på Fosen og Stokkøy Bryggeri har sendt varer helt inn til Trondheim. 

Bjørnør Blogginnlegg8

For å sikre at Åfjordingene (og hyttefolket) får smakt på bakervarene er det også etablert en kafé med nydelig kafé i Årnes (Åfjord Sentrum). En vakker vårdag var Engasjert Byrå på Stokkøya for å holde workshop på navneprosess til den nye kafeen som skulle åpne i Årnes sentrum. På rekordfart skulle alt bli klart for at Åfjord skulle få sin etterlengtede kafé. På menyen er det masse deilig lokal mat, ferske brødvarer, cappuccino og ikke minst en herlig avslappende og kul atmosfære.

Bjørnør Blogginnlegg5

I løpet av noen få timer hadde vi navnet klart – det måtte bli Bjørnør. Den tyske interiørarkitekten likte spesielt godt at det var to Ø i navnet – det gjør det eksotisk for turister. Men mest av alt er det et lokalt forankret navn. Navnet stammer fra tidlig 1800 tall og var da navnet på 3 sogn som slo seg sammen (Stoksund, Roan og Osen).

I samme workshop kom det også fram at det var funnet ravsmykker på Linesøya, ikke langt fra der vi satt. De var fra yngre steinalder og et av dem hadde siluett av en Bjørn, og det er her inspirasjonen til logoen er hentet fra. AD Tone Engberg ønsket å ivareta det røffe og urbane uttrykket i interiøret og maten over til identiteten, og gjorde noen valg på å holde logo i sort hvitt. Dette gjør den tydelig og stilren å bruke i forskjellige uttrykk – på skilt, emballasje, digitale flater osv.

Bjørnør Blogginnlegg

Identiteten falt i smak og ble omfavnet med en gang, og vi synes det er herlig å se når alt klaffer og hvordan identitet og logo ivaretas og videreutvikles bl.a. gjennom brødkasser og som kule småkaker.

Bjørnør Blogginnlegg2

Bjørnør Blogginnlegg4

Om du er i Årnes sentrum (kjøpesenteret Parken) – skal til Stokkøya eller i nærheten – så bør du for din egen del stikke innom å kjøpe en helgepakke, ferskt brød eller noe annet godt. De er knallgode på samarbeid med lokale produsenter – så her er det gjennomgående høy kvalitet.

Bjørnør Blogginnlegg7

Og nettopp samarbeid er noe av det Åfjord kommune er så dyktige til. I tillegg til å utvikle Bygdeboksen med innhold så bygges Bygda 2.0 på område rundt. Det er en ny måte å bo på bygda på. Tett på sjøen og opplevelsene i moderne hus som har som hensikt å knytte mennesker sammen, prosjektet heter Bygdekanten. 

Er du ekstra nysgjerrig vil du også kunne få gode opplevelser på Aquarius Brygge, som er et hyggelig overnattingssted med tilhørende restaurant som ligger lunt plassert inne i Stoksund. Og i Årnes vil du kunne oppleve hyggelig personale på Åfjord Fjordhotell som ligger fint plassert ved elva i sentrum.

Dette kommer ikke av seg selv. Dette er knallhardt arbeid. Det er lange dager, risikofylte beslutninger, samarbeid på tvers av selskaper, utradisjonell konseptutvikling og en evne til å kommunisere med omverden. Og ikke minst, det krever en kommunal ledelse som tør å ta i mot endring og støtte ildsjeler. 

I tillegg til å heie og benytte oss av alle disse tilbudene som Åfjord har å by på, er vi også aktiv med i utviklingen med å støtte og supportere ildsjelene i sine prosjekter. Det være seg design, rådgiving, coaching, skattefunn og mer til. 

Åfjord, med alle sine innbyggere, innflyttere, turister og konferansebrukere gjør en kjempejobb for å aktualisere bygda – som bosted og som rekreasjon. Men mest av alt mener vi at de er til inspirasjon for andre bygdesamfunn i landet vårt.

comments powered by Disqus